За реклама

ОП „ОБЩИНСКО КАБЕЛНО РАДИО – ВЕЛИКО ТЪРНОВО”

ОП „Общинско кабелно радио – Велико Търново” е създадено с решение на Общински съвет ВеликоТърново № 897 / 20.04.2006 г. и има над 100 000 слушатели на територията на Област Велико Търново. Програмата се разпространява ефирно на честота 98.0 MHz и в кабелната радиомрежа на територията на всички населени места в Община Велико Търново.

Цени за реклама

Цените за реклама в ОП „Общинско кабелно радио – Велико Търново” са определени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново.
За услугите,  свързани с радио програмата, за стопански субекти и физически лица се заплащат следните цени, без ДДС:

– за информационни и рекламни клипове /спот/– 30 секунди

в часовия пояс от 8 до 9 часа – 8.00 лв.

в часовия пояс от 9 до 11 часа – 10.00 лв.

в часовия пояс от 11 до 14 часа – 8.00 лв.

в часовия пояс от 14 до 16 часа – 10.00 лв.

в часовия пояс от 16 до 20 часа – 8.00 лв.

в часовия пояс от 20 до 8 часа – 5.00 лв.

В събота и неделя:

в часовите пояси от 12 до 18 часа – 6.00 лв.

в часовите пояси от 18 до 12 часа – 4.00 лв.

За клипове с различно от посоченото времетраене цената се увеличава или намалява, както следва:

в часовите пояси от 8 до 9 ч., от 11 до 14 ч., и от 16 до 20 часа – с по 0,26 лв. за секунда

в часовите пояси от 9 до 11 ч. и от 14 до 16 часа – с по 0,33 лв. за секунда

в часовия пояс от 20 до 8 часа – с по 0,17 лв. за секунда

За събота и неделя:

в часовите пояси от 12 до 18 часа – с по 0,20 лв. за секунда

в часовите пояси от 18 до 12 часа – с по 0,13 лв. за секунда

– за рекламни интервюта и репортажи една минута полезен запис -15.00 лв.

– за информационно и рекламно съобщение, четено от водещ – за един машинописен ред от 60 знака – 1.00 лв.

За фиксирано време цените се увеличават с 20 процента

За авансово платена реклама на стойност над 2000 лв. – 20 процента отстъпка. Отстъпката не важи за политически и предизборни кампании.

За политически и предизборни кампании цените се увеличават с 50 процента.

– за изработка на аудиоспот:

с един глас – 100.00 лв.

с два гласа – 150.00 лв.

Посочените цени са без ДДС

За услугите, извършвани от ОП „Общинско кабелно радио Велико Търново”, свързани със сайта на радиото, за стопански субекти и физически лица се заплащат следните цени, без ДДС:

– за банер до главата – за месец – 80.00 лв. или за ден – 5.00 лв.

– за страничен банер – за месец – 60.00 лв. или за ден – 4.00 лв.

– платена рекламна публикация – за един машинописен ред от 60 знака – 1.00 лв., като публикацията трябва да е минимум 10 реда.

При наемане на банер за цяла година и авансово плащане – отстъпка 20 процента

При поръчка за реклама едновременно в радиото и сайта и авансово плащане, на стойност над 600.00 лв. – 10 процента отстъпка.  Отстъпката не важи за политически и предизборни кампании.

За политически и предизборни кампании цените се увеличават с 50 процента.

За контакти – 062/601120, 0887 641423

 

ОП Общинско кабелно радио Велико Търново

Адрес: гр. В. Търново, ул. Христо Ботев № 14, ет 4

МОЛ: Севдалина Вълковска

Ид. номер по ДДС  BG000133634

EИК/Булстат  0001336340501

Банка –  Общинска банка АД клон Велико Търново

BIC cod  –  SOMBBGSF

IBAN –   BG68SOMB91303137630100

За плащане на радиоточки: Основание: Годишна цена услуга радиоточка , период 01/01/2019-31/12/2019, ЕГН и трите имена на абоната