Икономика

Последен ден за плащане на авансовите вноски за 2023 година

На 1 декември изтича срокът за плащане на месечната авансова вноска за декември и авансовата вноска за третото тримесечие на 2023 година, които фирмите и физическите лица, извършващи дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително ЕТ, както и за регистрираните земеделски стопани, избрали да се облагат с данък върху годишната данъчна основа, декларираха […]

Денят Икономика

До края на декември заявяваме данъчните облекчения за деца чрез работодателя

Родителите, които искат да ползват данъчните облекчения за деца или за деца с увреждания през работодателя си, е необходимо да заявят желанието си пред него, като подадат съответната декларация от 30 ноември до 31 декември 2023 г.  В този случай работодателят може да възстанови данъка в срок до края на януари 2024 г. Размерите на […]

Икономика Поминък

ИПИ: В област Велико Търново работната ръка е високообразована, с ниски заплати и високи данъци

Брутният вътрешен продукт в област Велико Търново нараства по-бързо от средния за страната спрямо населението. Това сочи изследване на регионалните показатели на Института за пазарна икономика, огласено тази седмица. Работната сила в област Велико Търново е сред най-високообразованите в страната, но застаряването на населението е предизвикателство пред пазара на труда. Инвестиционната и бизнес активност са […]

Икономика

Ученици и студенти посетиха сепариращата инсталация за отпадъци от опаковки в кв. „Чолаковци“

В рамките на Европейската седмица за намаляване на отпадъците, РИОСВ – Велико Търново и „Еко Партнърс България“ ЕООД организираха посещение на ученици и студенти на сепариращата инсталация за отпадъци от опаковки в кв. „Чолаковци“ във Велико Търново. Студентите от катедра „География“ при Исторически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и учениците от ПМГ […]

Икономика

Тунелите „Велчова завера“ и „Боруна“ на пътя Русе – Велико Търново ще бъдат ремонтирани

До 8 януари 2024 г. се приемат оферти в обществената поръчка за проектиране и основен ремонт на тунел „Дупница“ на път I-1 Дупница – Благоевград и на тунелите „Велчова завера“ и „Боруна“ на път I-5 Русе – Велико Търново. Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 36 млн. лв. Обществената поръчка е в две обособени […]

Икономика

3,8% е регистрираната безработица през месец октомври

Равнището на регистрираната безработица за региона на Дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново през месец октомври е 3,8%, при 5,5% за страната и 5,4% за област Велико Търново. Така през месец октомври се наблюдава повишение с 0,2% на  нивото на безработица спрямо предходния месец септември. По общини безработицата е както следва – община Велико […]

Икономика Поминък

Намаляват наетите работници в областта, над 66% са ангажирани в частния сектор

По предварителни данни на отдел „Статистически изследвания – Велико Търново“, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2023 г. намаляват с 1% спрямо края на юни 2023 г., като достигат 65 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на 2023 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство […]

Икономика

РИОСВ се включва  с инициативи в Европейската седмица за намаляване на отпадъците

    Стартира Европейската седмица за намаляване на отпадъците. Нейната основна цел е да повиши осведомеността относно правилното управление на ресурсите и отпадъците и да насърчи практически дейности за справяне с проблемите, които предизвикват различните видове отпадъци. Водещата тема тази година е свързана с опаковките – намаляване на тяхната употреба, повторното им използване, разделното събиране и […]

Икономика Община

НСОРБ: Категоризация ще намали данъчните оценки в 170 населени места и приходите ще паднат

По предварителни разчети, след извършването на новото категоризиране през 2024 г., много населени места ще преминат в по-ниски категории, т.е. техният коефициент за местоположение ще стане по-нисък, а от там – и данъчните оценки на имотите ще станат още по-ниски. Тази промяна ще засегне около 170 населени места, които са общински центрове (64% от 265-те […]

Икономика

Област Велико Търново е на опашката в класацията за нивото на средната месечна заплата в страната

В 18 области у нас средната брутна заплата е под 1600 лева, а само в София тя надхвърля 2000 лева към края на третото тримесечие на тази година, показват най-новите данни на Националния статистически институт. В столицата средната заплата вече е 2722 лева. След нея най-добре платени са работещите в София област – със средно […]