Икономика Образование

За дейността на туроператора в условията на глобална пандемия дискутираха на онлайн среща във ВТУ

Днес, 5.12.2021 г., се състоя поредната среща с представител на туристическия бизнес, организирана от катедра „Туризъм“ при Стопански факултет на Великотърновския университет. Онлайн дискусията засегна темата за дейността на туроператора в условията на глобална пандемия с гост-лектор Катерина Колева, управител на туристическа агенция в гр. Русе и собственик и управител на къмпинг в с. Кошов. […]

Икономика Поминък

Агенцията по заетостта: Променен е проектът „Заетост за теб”

Агенция по заетостта информира всички работодатели, че са приети изменения във финансирания от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” проект „Заетост за теб” и срокът му се удължава до 30.06.2023 г. Също така се променят условията за допустимост: – Oтпада националната квота от 50 млн. лв. за приоритетно подпомагане на работодатели от сфери „Хотелиерство и ресторантьорство” […]

Икономика Образование

Въпроси за събитийния туризъм бяха обсъдени на кръгла маса във ВТУ

Кръгла маса на тема „Тенденции в събитийния туризъм и образованието“ се състоя във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Събитието е вече ежегодно и е част от плановия научен календар на катедра „Туризъм“ при Стопански факултет. То се проведе изцяло в онлайн среда и бе посетено от над 60 участника. Приветствие от името на […]

Икономика

Близо 4000 проверки са извършили от Северноцентрално държавно предприятие“ през ноември

Служителите на 16 стопанства в обхвата на СЦДП са извършили повече от 3944 проверки през месец ноември. Справката показва, че за периода 01-28.11.2021 г. горските са проверили 2084 ловци, 765 превозни средства, 694 обекти за дърводобив и 401 други физически лица. В резултат на инспекциите, служителите на стопанствата са съставили 117 акта за установяване на […]

Икономика

Две сгради в Елена и една във Велико Търново се борят за Фасада на годината

Градската художествена галерия в Елена, реконструираните две еленски училища и новопостроена сграда във Велико Търново се борят в конкурса на Baumit „Фасада на годината“. През 2018 година община Елена печели проект по Програма за трансгранично сътрудничество „Интеррег V-A Румъния-България“ 2014-2020 и го изпълнява към настоящия момент. Предназначението на възстановената сграда е картинна галерия, където да […]

Икономика

Бюджетът за зимните пръскания се увеличава със 120 хил. лева

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) взе решение за увеличаване бюджета по схемата за държавна помощ “Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период” от 6 000 000 лв. на 6 120 000 лв. Припомняме, че утвърденият бюджет по схемата за […]

Икономика

До 1 декември се плащат авансовите вноски за 2021 година

  На 1 декември изтича срокът за плащане на месечната авансова вноска за декември и авансовата вноска за трето тримесечие на 2021 година, които фирмите и физическите лица, извършващи дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително ЕТ и регистрираните земеделски стопани, избрали да се облагат с данък върху годишната данъчна основа, декларираха до […]

Икономика

До края на декември искаме данъчните облекчения за деца чрез работодател

Нови по-високи данъчни облекчения ще могат да ползват родителите на деца и деца с увреждания. Данъчната отстъпка е значително по-висока в сравнение с предходни години и ще се прилага еднократно само за доходите от 2021 г. За да ползва данъчните облекчения, физическото лице (включително едноличен търговец) трябва през 2021 г. да е получавало доходи, облагаеми […]

Икономика Поминък

Калкулатор изчислява каква е цената на един отработен час в България

Каква е пълната цена на един отработен час или месец? Фишовете, които работниците получават в края на месеца най-често посочват нетната заплата, а в счетоводните си книги работодателите включват и своята част от осигуровките, които формират общите разходите за труд. Извън тях обаче върху крайната заплата на наетите и действителните пълни разходи за труд играят […]

Икономика

Предлагат и гражданите да обявяват фалит

Според икономисти това ще позволи на добросъвестните да излязат от категорията „вечен длъжник“ У нас да се приеме закон за личния фалит на гражданите, предлагат икономисти от Съвета по икономически и публични политики (СИПП). Те са изготвили доклад „Личен фалит: Социални измерения и икономически ефекти“, който представлява експертно изследване на правния режим на несъстоятелността на физически лица в […]