Здравеопазване Икономика

В зимните курорти: С маски в кабинките и на влека, контролът започва преди сезона

Със заповед на вицепремиера и министър на туризма Марияна Николова се въвеждат единни правила за противоепидемични и санитарни мерки в курортите по повод предстоящия зимен сезон 2020/2021 г. Целта е всички туристически места да въведат еднакви практики, с които да се гарантират здравето и безопасността на туристите, а България да защити статута си на здравословна и […]

Икономика

РИОСВ – Велико Търново осъществява непрекъснат контрол на инсталацията на „Кроношпан България“

РИОСВ – Велико Търново осъществява непрекъснат контрол на всички източници на емисии, разположени на територията на инсталация за производство на дървесни плоскости във Велико Търново, стопанисвана от „Кроношпан България“ ЕООД. „Кроношпан България” ЕООД (Бургас), площадка Велико Търново, има издадено и влязло в сила Комплексно разрешително №570-Н0/2018 г. С него на дружеството е разрешена експлоатацията на […]

Икономика

ДФЗ преведе първите над 17 млн. лева на животновъдите за Кампания 2020

ДФ „Земеделие“ преведе първия транш от 17 474 467 лева на 4 104 животновъда, заявили Схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството (ПНДЖ1) за кампания 2020. Ставката за плащането на едно допустимо за подпомагане животно за първия транш по тази схема, е определена със Заповед на № РД 09-826 от 16.10.2020 г. на министъра […]

Икономика

ДФЗ изплати над 70 млн. лева по COVID 1

Над 70 млн. лева (70 148 373 лв.) по подмярка 21.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани“ по ПРСР 2014-2020 г. изплати ДФ „Земеделие“. Подпомагане получиха близо 30 хил. (29 781) земеделски стопани, кандидатствали по подмярката чрез схемите на директните плащания и държавните помощи. Оторизираните средства са за извършени дейности в секторите „Растениевъдство“ (за културите от приложение № […]

Икономика Община

Всички населени места в Северен централен регион ще имат достъп до еврофинансиране в новия програмен период

„Търсим възможността през новия програмен период Северен централен регион да има малко по-голям превес по отношение на финансирането от европейските фондове заедно със Северозападен регион спрямо останалите четири района на страната. Предложението ни е предпоставено от социално-икономическите анализи и показателите, които ясно показват, че и двата региона са по-изоставащи, спрямо останалите части на страната“. Това […]

Икономика

Работодателите кандидатстват до 15 октомври по втория дизайн на мярката 60/40

Агенцията по заетостта публикува информация за работодателите, които желаят да получат средства за периода преди 1 октомври 2020 г. по втория дизайн на мярката 60/40. Работодателите, които желаят да получат средства за периода преди 1-ви октомври и отговарят на условията на втория дизайн на мярката 60/40,  могат да подават заявление и изискваните към него документи […]

Икономика Поминък

Само регистрирани търговци ще могат да предлагат храни онлайн

Само бизнес оператори или доставчици на услуги, регистрирани по реда на Закона за храните ще могат да предлагат храни от разстояние. Това предвижда Проект на Наредба за специфичните изисквания при търговия с храни от разстояние, публикуван за обществено обсъждане. Тя ще гарантира проследимостта и безопасността на храните, търгувани от разстояние, както и предоставянето на информация […]

Икономика

Удължават до края на годината мярката 60/40

Правителството прие промени в Постановление №151 на Министерския съвет от 2020г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства на работодатели с цел запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение и обявената извънредна епидемична обстановка. Предвид бавното възстановяване на икономиката от наложените принудителни мерки и евентуално продължаващо разпространение […]

Икономика

Вадят от обращение банкнотите от 2 лева

От 1 януари 2021 г. БНБ ще извади от обращение банкноти с номинална стойност 2 лева, емисии 1999 г. и 2005 г., съобщиха от финансовата институция. От тази дата копюрите ще престанат да бъдат официално платежно средство. След това тези банкноти ще могат да бъдат обменени само на касите на Българската народна банка по номинална […]

Икономика

Над 2,5 млн. лв. са платени чрез ПОС терминал през третото тримесечие в НАП В. Търново

11323 данъкоплатци и осигурители са обслужени в НАП В. Търново, през месеците юли, август и септември на 2020 година. За трите летни месеца 1035 граждани са посетили приходната администрация в областния град по повод подаване на данъчни и осигурителни декларации и уведомления за трудови договори, а 3385 – във връзка със здравния си статус. Увеличава […]