Икономика

„Топлофикация-ВТ” пуска топлата вода след 15 септември, прави сериозни ремонти

Плановото спиране на топлоподаването за Велико Търново се удължава до 15-ти септември, съобщиха от „Топлофикация-ВТ”. За първа година дружеството е предприело сериозна ремонтна програма през летния неотоплителен период. В момента се извършват ремонтни дейности, както по топлопреносната мрежа на града, така и на територията на топлофикационната централа. Топлопреносната мрежа в кв. „Бузлуджа“ е ревизирана и ремонтирана […]

Икономика

Удължават с още 4 месеца подмяната на касовите апарати

Министерството на финансите предлага да се удължи с още четири месеца срокът, до края на който търговските обекти, използващи софтуер за управление на продажбите, трябва да го вържат с Националната агенция за приходите. Новото предложение на финансовото министерство е срокът за привеждане в съответствие с изискванията на Наредбата да се удължи до 31 януари 2020 […]

Икономика

Работещите пенсионери стават все повече

Две трети от българите работят в сферата на услугите. Засилва се и тенденцията за повече работещи пенсионери, сочи статистиката. Едва 30 процента от всички заети работят в сферата на индустрията, показват данни от наблюдение на Националния статистически институт. 63.3% paбoтят в сектора нa услугите, а 6,7 % – в селското, горското и pибнoтo cтoпaнcтвo. До […]

Икономика

Министерският съвет одобри изменения в Закона за туризма

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за туризма (ЗТ). Предвидените промени са от съществено значение за по-добрата регулация на туристическия сектор и за повишаване качеството на туристическите услуги. Поради необходимостта от регламентиране на статута на националните курорти със законопроекта се разширява и детайлизира правната уредба по отношение на […]

Денят Икономика

Асоциацията по ВиК проведе заседание на общото събрание

Днес в Областна администрация Велико Търново се проведе извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД – Велико Търново. Срещата премина под ръководството на областния управител проф. д-р Любомира Попова, която е председател на асоциацията. На нея присъстваха и  Цветомир Атанасов – главен секретар […]

Икономика

КЗП: Искайте компенсации, ако действителността в хотела ви не отговаря на рекламираното

Комисията за защита на потребителите разпространи съвети на експерти как туристи да постъпват при различни ситуации при ползването на туристически услуги през лятото. Експертите напомнят, че хотелиерът е длъжен да постави ценоразпис на рецепцията. Цените трябва да са в левове, ясно изписани и в еднакъв размер спрямо всички туристи. Тази информация следва да бъде предоставена, […]

Икономика Поминък

Отново проучват необходимостта от кадри на трудовия пазар

Това е четвъртото анкетиране, като във всяко се включиха над 2500 работодатели Агенцията по заетостта стартира второто за 2019 г. проучване на потребностите на работодателите в България от работна сила. То ще се извърши до 20 септември 2019 г. включително, съвместно с Комисиите по заетост към Областните съвети за развитие в 28-те области в страната. […]

Икономика

Отпускат до 10 000 лева за работно място за хора с увреждания

Работодателите могат да подават проекти по Националната програма за заетост на хората с увреждания до 13 август. Предложенията се подават в Агенцията за хората с увреждания. По програмата се отпускат до 10 000 лв. за финансиране на проекти за осигуряване на достъп до действащи или разкривани нови работни места за лица с трайни увреждания в […]

Икономика

В ОИЦ – Велико Търново се проведе работна среща за Програма „Хоризонт 2020“

В Областен информационен център – Велико Търново се проведе работна среща на тема: „Резултати от представянето на България в Програма „Хоризонт 2020“ и основна рамка на Програма „Хоризонт Европа“ за периода 2021-2027 г.“. Гост-лектор на събитието беше доц. Евгени Евгениев, представител на Министерство на образованието и науката и отговарящ за сектор „Наука“ в Постоянното представителство […]

Икономика

Променят се изискванията и контролът върху дървесината за битово отопление

Проект на Наредба предвижда промени в изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за битово отопление. Основната цел е да се ограничат концентрациите на замърсителите на атмосферния въздух. Измененията предвиждат комплекс от изисквания, като най-важно от тях е използване на суха дървесина. Тя не трябва да е механично третирана с лепливи вещества, като бои, […]