Икономика

Министерство на енергетиката провери подготовката на ЕРП Север за зимата

Министерство на енергетиката проведе регулярна проверка на готовността на Електроразпределение Север за работа през зимния сезон. Експертният екип на МЕ посети избрани от тях обекти от електроразпределителната мрежа в Североизточна България, складовата база, аварийните запаси на дружеството, състоянието на специализираната техника, окомплектовката на екипите за работа при зимни условия, наличието на документация по техническа експлоатация […]

Икономика

Велико Търново ще домакинства среща по международен екопроект

Информационна среща по проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност” ще домакинства Велико Търново. Форумът ще се проведе на 16 октомври – сряда, от 13 часа в конферентната зала на хотел „Алегро”. Проектът е финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Целта на дейностите […]

Икономика

Разсрочват се кредитите на животновъди и картофопроизводители

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ реши на днешното си заседание да разсрочи кредитите, отпуснати на животновъди през периода 2008 – 2012 г. и на картофопроизводителите, получили заеми през 2011 г. Размерът на лихвата по отсрочването на задълженията е в размер на 3 %.   Заявления за отсрочване на отпуснати кредити в сектор „Животновъдство“ ще […]

Икономика Поминък

Пчеларите кандидатстват за de minimis

Пчеларите могат да кандидатстват за държавна помощ de minimis от днес. Документите се подават в областните дирекции на ДФ „Земеделие“. Утвърденият финансов ресурс за помощта е в размер на 4,5 млн. лв. Финансова подкрепа имат право да получат пчелари, които притежават най-малко 20 пчелни семейства. Те трябва да са реализирали качествен пчелен мед през 2018 […]

Икономика

Одобрени са промени в данъчното законодателство

Правителството одобри проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). С него се въвеждат в националното данъчно законодателство разпоредбите на Директива (ЕС) 2016/1164 от 12 юли 2016 г. за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар, както и разпоредбите на […]

Икономика

300 експерти ще работят по проект за активното стареене у нас

Представители на браншовите камари на дървообработващата и мебелната промишленост, металургичната индустрия, машиностроенето, химическата промишленост, строителството, туризма, производителите на пиво и др. участваха в работна среща в Българската стопанска камара във връзка със стартирането на проект, посветен на т. нар. активно стареене. Проектът, с цел насърчаване на по-дълъг трудов живот и способност за работа, се финансира […]

Икономика

Общините ще получават разликата от таксите за електронен и хартиен документ при предоставянето на кадастрални услуги на гражданите

В бюджета на общините ще постъпва разликата в стойността на таксата между електронен и хартиен документ, когато местната администрация подпомага службите по геодезия, картография и кадастър при обслужването на гражданите. Това предвиждат одобрените днес от правителството промени в Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и […]

Икономика

Над 3,7 милиона са платени чрез ПОС терминал в НАП Велико Търново

11500 данъкоплатци и осигурители са обслужени в НАП Велико Търново през третото тримесечие на 2019 година. 1824 граждани са посетили приходната администрация в областния град по повод подаване на данъчни и осигурителни декларации и уведомления за трудови договори, а 3200 – във връзка със здравния си статус. За 509 клиенти причината е била уточняване на […]

Икономика

Променят разписания на влакове

От утре /30-и септември/ до 20-и октомври ще бъдат въведени временни промени в движението на 14 влака, които пътуват по различни направления в страната. Промените са свързани с необходимостта от осигуряване на достатъчен брой локомотиви за обслужване на влаковете поради съществуващия в момента постоянен недостиг на тягов подвижен състав.   С цел да се освободи […]

Икономика

Стартира процедурата за закупуване на горски имоти

От 1 октомври стартира прием на документи за закупуване на поземлени имоти в горски територии, собственост на физически лица. През 2016 г. процедурата беше обявена за първи път и предизвика изключително голям интерес. Изкупуването ще се извършва от 6-те държавни горски предприятия. Целта е към държавните гори да бъдат присъединени малки горски имоти, които не […]