Поминък

Козевъди и овцевъди получиха 22 млн. лева обвързана подкрепа за Кампания 2019

  ДФ „Земеделие“ продължава изплащането на финансовата подкрепа на земеделските стопани за Кампания 2019. Днес близо 22 млн. лева бяха разплатени на 2 042 животновъди по Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол (ДПЖСК). Ставката за плащането на едно допустимо за подпомагане животно по ДПЖСК е 80,11 лв. за първите 100 […]

Поминък

Определиха ставките за подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол за 2019 г.

Със заповед на министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева са определени ставките по схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол за 2019 г. Определeният размер на плащането за едно допустимо за подпомагане животно по схемата е 80.11 лева на животно за първите 100 (включително) допустими за подпомагане животни и […]

Образование Поминък

Две професионални гимназии се включиха в кампанията „Супер фермер“

В рамките на кампанията „Супер фермер“, организирана от Министерство на земеделието, храните и горите в партньорство с Министерство на образованието и науката, през първия етап от инициатива за Област Велико Търново се включиха 2 професионални гимназии. Това са – Професионална гимназия по аграрни технологии „Цанко Церковски“ – Павликени и Професионална гимназия по механизация на селското […]

Поминък

ДФЗ изплати близо 80 млн. лева на животновъдите за Кампания 2019

ДФ „Земеделие“ продължи с изплащането на финансовата подкрепа на животновъдите за Кампания 2019. Преведени са 79 781 705,04 лева на 9315 животновъди по пет схеми за обвързано производство. По Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол (ЕЖСК-мляко), бяха изплатени 29 850 823,27 лв, разпределени между 879 кандидата. Съгласно заповед за определяне размера […]

Поминък

Животновъдите получиха над 4,3 млн. лева

Повече от 2 590 фермери получиха над 4,3 млн. лв. за Кампания 2019. Преведените средства са по две от общо осемте схеми за обвързана подкрепа в сектор „Животновъдство“. По първата – Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки в планински райони (ДПЖ-пл) подпомагане получиха 2 291 фермери на обща стойност 3 667 610  лева. Право на […]

Поминък

Започна изплащането на субсидиите за хуманно отношение към животните, преведени са над 2,2 млн. лева

ДФ „Земеделие“  започна изплащане на средства на одобрените за подпомагане кандидати по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014-2020 г. Вече са преведени над 2,2 млн. лева на 210 земеделски стопани. Общо 380 фермери подадоха заявки за второ плащане по мярката. Финансовата помощ на останалите кандидати ще се изплаща поетапно след приключване на […]

Поминък

Овощарите получиха над 1,45 млн. лева компенсации за зимните пръскания

ДФ „Земеделие“ преведе над 1,45 млн. лв. (1 456 276 лв.) по схемата “Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период“, прилагана през 2019 г. Субсидии получиха 2 705 производители, които отглеждат трайни насаждения. Плащането се осъществи в рамките […]

Икономика Поминък

Започва масивна паневропейска кампания за опазване на пчелите и забрана на пестициди

Днес стартира Европейска гражданска инициатива за извеждане от експлоатация на синтетичните пестициди до 2035 г., в подкрепа на земеделците и за опазване на пчелите и природата. Ако тя успее да събере поне 1 милион подписа до септември 2020 г., то тогава Европейската комисия и Европейския парламент следва да превърнат исканията на инициативата в нормативни актове. […]

Поминък

НОКА ще обучава фермери

Център за професионално обучение заработи към Националната овцевъдна и козевъдна асоциация /НОКА/ във Велико Търново. Той се намира на ул. „Никола Габровски“ 25А. Обучителната структура е лицензирана от Националната агенция за професионално образование и обучение и ще издава на завършилите курсисти легитимен държавен документ. От 18 ноември предлага редовна и задочна форма на обучение, информират […]

Поминък

Овцевъди и козевъди ще получат втори транш от 13 млн. лв.

УС на ДФЗ-РА утвърди общ финансов ресурс до 13 280 202 лв. за изплащане на втори транш по Схемата за преходна национална помощ за овце-майки и кози- майки, обвързани с производството (ПНДЖЗ) за Кампания 2019 г. През октомври ДФ „Земеделие“ преведе първия транш от общо 15 775 520 лева на 6 963 животновъди, заявили Схемата за […]