Денят Поминък

Започна жътвата на ечемика

От засетите близо 67 250 декара /дка/в региона са прибрани 12 870 дка. Това е близо 20% реколтирани площи. Средният добив е 572 килограма от декар. Производството е над 7 360 тона. Добър добив, предвид агрометеорологичните условия, пояснява Пепа Стателова, експерт в Областна дирекция „Земеделие” във Велико Търново. Жътвата е трудна, заради всекидневните валежи, които […]

Поминък

Животновъдите ще получат 26,3 млн. лева de minimis

Ресурс от 26 300 000 лв. по помощта de minimis утвърди Управителният съвет на ДФ „Земеделие” за животновъдите, отглеждащи крави и юници, биволи, овце-майки и кози-майки. Така бюджетът на фонда, предвиден за „Държавни помощи“ се увеличава от 145 000 000 лв. на 171 300 000 лв. На подпомагане подлежат стопани, подали заявления за директни плащания […]

Поминък

Компенсират пчеларите с 600 000 лева за щети от растителна защита

УС на Държавен фонд „Земеделие“-РА утвърди финансов ресурс в размер на 600 000 лв. по схема de minimis на земеделските стопани в сектор „Пчеларство“ за компенсиране на разходи, възникнали в резултат на подмор на пчелни семейства, в следствие на проведени растителнозащитни мероприятия. Целта на помощта е възстановяване на пчелните семейства, смекчаване на последствията от отравянията и […]

Поминък

Изплатиха 34,5 млн. лв. по мярка 11 „Биологично земеделие“ за Кампания 2018

ДФ „Земеделие“ преведе близо 34,5 млн. лв. (34 498 247 лв.) по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г. Плащане получиха 2 582 земеделски стопани с одобрени заявления по направление „Биологично растениевъдство“ за Кампания 2018. Ставките, по които се извършва оторизацията на субсидиите, са регламентирани в Наредба № 4 от 24 февруари 2015 г. […]

Поминък

Плащанията за Кампания 2018 продължават

ДФ „Земеделие“ преведе още близо 5 млн. лв. (4 944 870 лв.) по мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 година. Субсидии получиха 6 048 земеделски стопани. Окончателното плащане по Мярка 13 е направено след актуализация на данните в Системата за идентификация на […]

Поминък

Специално лого за родния „планински продукт“

От петък, 7 юни производителите могат да обозначават продуктите си oт планински произход  със специално лого, за което трябва да получат специално удостоверение и да бъдат вписани в публичен регистър. Това стана възможно след обнародването в Държавен вестник на Наредба № 4 от 28 май 2019 г. за условията и реда за използването на незадължителния […]

Поминък

Полетата са преовлажнени, но ситуацията не е крайно критична

Падналите обилни дъждове в последния месец не се отразяват крайно критично на земеделските посеви. Полетата са преовлажнени, но това не пречи на развитието на културите. И да има пропаднали площи, то те ща са съвсем малко, обобщава ситуацията Румен Тодоранов, земеделски производител и председател на Регионалния фермерски съюз „Павликени”, регионален представител на Националната асоциация на […]

Поминък

Още 3 млн. лева получиха стопаните по схемите за плодове и зеленчуци

ДФ „Земеделие“ изплати допълнително близо 3 млн. лв. (2 912 012 лв.) по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци за Кампания 2018. Финансовата подкрепа се разпределя в пет направления между овощари и градинари, които отглеждат продукцията си по биологичен начин. Най-много средства, в размер на 1 211 943 лв., са платени по Схемата за обвързано […]

Любопитно Поминък

Биодинамичното винопроизводство и безалкохолното вино все по-актуални

Родните винари вече започват да бъдат конкурентни, а вината им стават все по-добри, твърди Георги Михов, винен експерт, сомелиер и организатор на първия винен фест, провел се през март тази година във Велико Търново. И тъй като е световна тенденция производството на биодинамични вина, то и в тази посока не изоставаме. Вече има земеделец в […]

Поминък

Фонд „Земеделие“ доплати на земеделски стопани близо 76 млн. лв.

ДФ „Земеделие“ преведе близо 76 млн. лв. (75 898 249 лв.) по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП). Субсидии получиха 57 977 земеделски стопани. Окончателното плащане е направено след актуализация на данните в Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП), на база подадени възражения и изясняване принадлежността на констатираните двойно заявени площи за Кампания […]