Социални дейности

НОИ: Изплащането на пенсиите започва на 8 август

Изплащането на пенсиите през август 2022 г. чрез пощенските станции ще започне на 8 август (понеделник) и ще приключи на 22 август (понеделник). То ще се извършва съобразно изготвен график, който ще бъде обявен във всяка една от тях. Преводите на сумите за августовските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков […]

Община Социални дейности

Росица Димитрова взе участие в Националната среща на експертите по социални дейности от общините

Росица Димитрова, директор на дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ в община Велико Търново, взе участие в петата Национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините, организирана от НСОРБ. Домакин на събитието бе община Пловдив, а целта на срещата бе да подкрепи общините в усилията им да предоставят качествени социални и здравни услуги, […]

Община Социални дейности

Нови условия обезпечават кадровия ресурс на детските ясли и детските градини с яслени групи

Директорът на Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ в община Велико Търново, обсъди заедно с директорките на детските ясли и детска млечна кухня обнародваните промени в наредбата, регламентираща дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях. С направените изменения и допълнения на нормативния акт: се създават условия за обезпечаване с кадрови ресурс […]

Политика Социални дейности

Нови услуги за над 8300 хора с увреждания и възрастни ще бъдат създадени до 2027 г.

Правителството одобри План за действие за периода 2022-2027 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа. Мерките и дейностите в документа са насочени към осигуряването на подкрепа в домашна среда на хора с увреждания и възрастни, които не могат да се обслужват сами, чрез развитие на качествени и достъпни социални и интегрирани здравно-социални услуги. […]

Политика Социални дейности

Бащите ще имат право на двумесечен отпуск за отглеждане на дете

Бащите да имат право на отпуск в размер до два месеца за отглеждане на дете до осемгодишна възраст, в случай че не е ползван прехвърлен от майката (осиновителката) отпуск за отглеждане на дете. Това ще става с гарантирано право на парично обезщетение от държавното обществено осигуряване (ДОО), предвиждат приетите на първо четене от парламента промени […]

Политика Социални дейности

Одобриха допълнителна европейска пенсия у нас

Правителството одобри промени в Кодекса за социално осигуряване, които предвиждат българите да могат да получават допълнителен паневропейски пенсионен продукт. На практика това означава, че  фондове от други страни в Европейския съюз ще могат да навлязат на пазара в България, да събират осигурителни вноски и да изплащат пенсии у нас. Европейската пенсия е допълнителен доброволен пенсионен […]

Социални дейности

Повишават със 100 лв. помощите за отопление

Помощите за отопление ще се вдигнат общо със 100 лв. за идната зима. На месец пък сумата ще се вдигне с 20 лв. от сегашните 104,71 лв. Така за пет месеца сумата ще бъде 623,55 лв. за петте месеца. Това съобщи социалният министър в оставка Георги Гьоков. Вече се приемат заявления за помощта, като те […]

Социални дейности

НОИ пуска нови онлайн услуги за пенсионери

Националният осигурителен институт (НОИ) разработва нови електронни услуги. Една от тях ще дава детайлна информация как се формират сумите, изплащани на пенсионерите, включително начислени добавки или удръжки по запори. В новата електронна справка ще има и информация за прехвърляните от НОИ към Агенцията за социално подпомагане суми. Когато хората с увреждания ползват личен асистент, „добавката […]

Поминък Социални дейности

Финансират с до 10 000 лв. проекти за заетост на хора с увреждания

До 10 000 лв. могат да получат работодателите за финансиране на проекти за осигуряване на достъп до действащи или нови работни места за хора с трайни увреждания в трудоспособна възраст. Същата сума ще се отпуска за предложения за приспособяване на съществуващи работни места и за оборудване на нови работни места за хора с намалена работоспособност. […]

Община Социални дейности

Заработи нов Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства

От 1-ви юли, със Заповед на инж. Даниел Панов, се разкри социалната услуга – Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания, с капацитет 30 места. Социалната услуга е в изпълнение на проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и предлага комплексни здравни и социални […]