Икономика Образование

За дейността на туроператора в условията на глобална пандемия дискутираха на онлайн среща във ВТУ

Днес, 5.12.2021 г., се състоя поредната среща с представител на туристическия бизнес, организирана от катедра „Туризъм“ при Стопански факултет на Великотърновския университет. Онлайн дискусията засегна темата за дейността на туроператора в условията на глобална пандемия с гост-лектор Катерина Колева, управител на туристическа агенция в гр. Русе и собственик и управител на къмпинг в с. Кошов. […]

Образование Социални дейности

Еднократна помощ от 300 лв. получиха над 100 000 семейства на първокласници и осмокласници

Над 100 000 семейства на деца, записани в първи и осми клас на държавните и общински училища през учебната 2021/2022 г., получиха еднократна помощ от 300 лв. За първи път финансовата подкрепа се изплаща на всички родители на първокласници и осмокласници, кандидатствали за този вид подпомагане, независимо от техните доходи. Еднократната помощ е отпусната на […]

Поминък

Изтича срокът за предоставяне на документи по мярка 11 „Биологично земеделие“

Най-късно до 31 декември земеделските стопани, поели едногодишен ангажимент, или такива, които са добавили нови площи към удължените си ангажименти през Кампания 2021 г. по мярка 11 „Биологично земеделие” от ПРСР 2014 – 2020 г., са длъжни да предоставят пред Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) сертификат или писмено доказателство за съответствие […]

Икономика Поминък

Агенцията по заетостта: Променен е проектът „Заетост за теб”

Агенция по заетостта информира всички работодатели, че са приети изменения във финансирания от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” проект „Заетост за теб” и срокът му се удължава до 30.06.2023 г. Също така се променят условията за допустимост: – Oтпада националната квота от 50 млн. лв. за приоритетно подпомагане на работодатели от сфери „Хотелиерство и ресторантьорство” […]

Образование

Ген. Иван Маламов връчи пагоните на повишените във военно звание офицери в НВУ

Началникът на Националния военен университет „Васил Левски“ бригаден генерал Иван Маламов връчи пагоните на повишените във военно звание офицери. Командирът на курсантски батальон във Военния университет Станислав Петров вече е подполковник. Подполковник е и Иван Вачев, началник на отделение „Планиране, програмиране, бюджет и обществени поръчки“. Повишена във военно звание „сержант“ е и Светла Ганева от […]