Образование

Световноизвестният учен Жан-Клод Калюби-Люкюса е най-новият Доктор хонорис кауза на ВТУ

На официална церемония днес Академичният съвет на Великотърновския университет присъди  почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на  професор Жан-Клод Калюби-Люкюса (Jean-Claude Kalubi-Lukusa) за неговите заслуги за развитието и прилагането на приобщаващото образование  в различни образователни системи, включително и българската.

В началото на церемонията проф. д-р Христо Бонджолов, ректор на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, обяви решението на Академичния съвет на Университета за присъждането на званието „Почетен доктор на ВТУ“ на Жан-Клод Калюби по предложение на Педагогическия факултет. Проф. д.н. Венка Кутева, декан на Педагогическия факултет, представи житейския и професионален път на световноизвестния учен. А проф. д-р Христо Бонджолов връчи почетния знак и диплома на световноизвестния учен и за неговия принос и експертиза  за професионалната подготовка на докторанти и преподаватели от Педагогическия факултет на университета. В края на тържеството проф. Калюби изнесе своето академично слово на тема „Приобщаване на различното дете в образователната общност“ .

„Никога не съм си представял, че ще стана следовник на светите братя Кирил и Методий. Не съм си мислил, че достоен да бъда озарен от сиянието на почитаемите братя, покровители на Великотърновския университет. Дълго ще помня, че делата и писмеността на тези велики творци са спомогнали за предаването на посланията за мир на младите хора по света“, посочи новият носител на званието Doctor honoris causa.

Почетното звание му бе присъдено за неговите заслуги в световен мащаб за развитието и прилагането на приобщаващото образование в различни образователни системи, в това число и в българската. Високото отличие се присъжда на проф. д.н. Калюби и за неговия принос в експертизата за професионалната подготовка на докторанти и преподаватели от Педагогическия факултет на ВТУ за предизвикателствата формулирани от приобщаващото образование.

Проф. Венка Кутева, декан на Педагогическия факултет представи академичната кариера на професор Калюби и поясни: „Забележителни са продуктивността и приносите на проф. Калюби в областта на научнитте изследвания, изразено в изпълнението на различни изледователски проекти и отговорности. Основните теми на изследване са свързани с професионалните идентичности, приобщаващото образование, учещата се организация , социалното участие, семействата, сътрудничеството, човешкото развитие и др.“.

Събитието днес уважиха инж. Розалия Личева, началник на РУО Велико Търново, Пенка Игнатова – директор на дирекция “Образование” в Общината, университетски преподаватели, студенти и гости.