Община

Ремонтът на ул. „Митрополит Панарет Рашев“ в Търново ще приключи в срок

Кметът на община Велико Търново инж. Даниел Панов инспектира хода на основния ремонт на улица „Митрополит Панарет Рашев“. В момента текат дейности по смяна на стария водопровод, който е над 80-годишен. Сменят се и локалните отклонения на водоснабдителната мрежа към къщите на хората. Поради тази причина е извадена и старата каменна настилка. Остарелите и изгнили тръби ще бъдат сменени с нови, чиято гаранция е 50 години. 5-годишна е и гаранцията на строителните работи. Под земята се полагат комуникационните кабели на операторите.
След като тези дейности приключат, основата на улицата ще бъде валирана и подравнена, калдъръмената настилка ще бъде възстановена. Това се очаква да стане до края на септември. Изпълнителите уверяват, че ремонтът се извършва в срок.