Денят

Национална конференция на българската адвокатура ще се проведе във Велико Търново

Национална конференция на българската адвокатура на тема „Независимостта като ценност” ще се проведе във Велико Търново. Форумът, организиран от Висшия адвокатски съвет, започва на 21 септември, когато ВАС ще проведе свое заседание в старата столица. Домакин на събитието е Великотърновската адвокатска колегия.

Представители на адвокатурата от цялата страна на 22 септември ще се включат в програмата, с която във Велико Търново ще бъдат отбелязани 115 години от обявяване на Независимостта на България.

Конференцията ще бъде открита на 23 септември в 10,45 часа в музей „Възраждане и Учредително събрание” .

За историческите аспекти на независимостта ще говори проф. д.и.н. Милко Палангурски от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. Един от акцентите на форума ще бъде словото на чл.кор. проф. д.ю.н Атанас Семов на тема „Независимостта на институциите и единството на нацията”.

Независима съдебна власт и адвокатура са също сред темите, които ще бъдат обсъдени на конференцията.