Община

Обособяват Зона за отдих и археология в търновския кв. „Асенов”

Зона с туристическа, археологическа и техническа инфраструктура ще бъде обособена около туристически обекти в кв. „Асенов” във Велико Търново. За целта в местния парламент общинска администрация внася за одобрения частично изменение на ПУП по кадастралната карта на града. Зоната ще е разположена между хълмовете Царевец и Трапезица, където има множество туристически обекти като Шишмановата баня, комплексът  „Св. 40 мъченици” и Великата лавра, църквите „св.св. Петър и Павел, „Свв. Иван Рилски” и „Успение на Св. Богородица”.

Това са терени, заемащи част от първата заливна тераса на р. Янтра и прилежащия и склон по протежение на левия бряг, които, според нормативите, могат да бъдат отредени само за озеленяване и археология.

Според доц. Константин Дочев, който ръководи Филиала на националния археологически институт с музей при БАН в Старата столица, на тези терени е задължително извършването на редовни археологически разкопки, за които са нужни и средства.

Положително становище за изграждането на Зоната дава и Министерството на околната среда и водите, като се препоръчва за озеленяването да се използват характерните крайречни видове като елша, ясен, дъб, върба, топола.