Денят Образование

VI Международен симпозиум „Образование ‘21“ събра 22-ма учени от 6 държави

Днес в Ректората на Великотърновския университет бе открит VI Международен симпозиум „Образование ‘21“, организиран от катедра „Нова и най-нова история на България“ и катедра „География“ към Историческия факултет.

Заместник-ректорът по международната дейност проф. д-р Димитър Димитров откри събитието и приветства всички участници от името на академичното ръководство.

Темата на научния форум тази година е „Образователни пространства в дигиталното време“, а основният акцент е насочен към  предизвикателствата, пред които е изправено образованието в условията на повсеместната дигитализация. Същевременно участниците ще търсят „добавената стойност“ на отворените врати за технологиите (STEAM подхода, геймификацията, дигиталните ресурси) в обучението по история и цивилизации, по география и икономика и по български език и литература. В рамките на срещата ще бъде представен и т. 5 на сборника с доклади от последния симпозиум, проведен през есента на 2021 г., подготвен в Университетско издателство.

Участие в научното събитието са заявили 22 учени от 6 държави – България, Русия, Северна Македония, Кипър, Полша и Испания.