Образование

VI Международен конкурс по превод на проза и поезия за студенти и ученици „Трансформации 2021“

Започна традиционният конкурс по превод на проза и поезия на Филологическия факултет към Великотърновския университет. Конкурсът е насочен към студенти и ученици в България и чужбина. В него се предвижда превод на чужди автори на български език (за студенти и ученици от България) и превод на български автори на чужд език (за изучаващи български език извън България).

Текстовете на чужди автори, които се предлагат за превод на български език, ще бъдат на един от изучаваните във Факултета езици, които са общо 20: английски, албански, арабски, български, гръцки, италиански, испански, китайски, корейски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, руски, словашки, сръбски, хърватски, френски, японски. Участниците имат възможност да избират рубриката и езика за превод според интересите и уменията си. На изучаващите български език извън България се предлагат също текстове от български автори, които да бъдат преведени на чужд език.

И през тази година журито се състои от висококвалифицирани преподаватели по чужди езици, включително и чуждестранни лектори във Филологическия факултет.

За повече информация за текстовете за превод, изискванията за техническо оформление и срокове – www.bit.ly/3c9Ik1h