Община

Успешно изпълнение на „Бюджет 2017“ за шестмесечието отчита Община Велико Търново

  Изготвеният отчет към 30.06.2017 г. за касовото изпълнение на Бюджет 2017 на Община Велико Търново е съобразен е с Бюджетната прогноза и спазвайки приоритетите за разходване на постъпилите средства и отчита добри показатели по изпълнение на бюджета за първото полугодие, информират от местната администрация в старата столица. Ключов фактор на финансова политика на Община […]