Образование

STEM – учебни предмети и нови книги влизат в Езиковата гимназия с проект по национална програма

Кът за четене и експерименти на 5 езика ще бъде обособен в ПЕГ „Проф. Асен Златаров” във Велико Търново благодарение на успешно защитен проект по Националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Библиотеките като образователна среда“ на стойност 6 000 лв. В училището ще бъде внедрен методът STEM, разработен през 90-те години на миналия век, но все по-популярен по света. В превод абревиатурата STEM /Science, Technology, Engineering, Math/ означава наука, технология, инженерство, математика. 4-те дисциплини се интегрират и чрез симулации на различни ситуации показват на учениците как научните методи се прилагат в ежедневието. Разработените чрез STEM умения ще им дадат основата за успех не само училище, но и в живота, защото развиват ключови умения – инициативност, работа в екип, творческо мислене, критичен анализ, общуване, математическа грамотност.

„Българските ханове и царе от хан Кубрат до цар Борис III“ на издателство Абагар е първата книга, постъпила в библиотеката на ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ по линия на проекта. Лекции, демонстрации, конкурси са част от инициативите, които ще бъдат реализирани в Езиковата гимназия. Във фонда на библиотеката ще влязат над 50 книги – българска и световна художествена литература и специализирана на английски, испански, немски, френски езици. По проекта 120 ученици и 40 учители ще получат безплатни читателски карти от РНБ „Петко Р. Славейков“.