Образование

STEM подхода в обучението обсъждаха педагози във ВТУ

Научно-педагогически форум посветен на STEM подхода в процеса на обучението събра над 40 участници в Педагогическия факултет на ВТУ „Свети свети Кирил и Методий“.

Във форума се включиха учители и директори на училища от Великотърновска и Бургаска област, където вече има изградени STEM центрове. Те представиха пред аудиторията добри практики за прилагане на STEM подхода във всички степени на образование. Докторанти от катедра „Педагогика“ , част от които са членове на клуб „Млад изследовател“, се включиха във форума с презентации и доклади, за да представят своите научноизследователски постижения. По време на форума бяха обсъдени актуални въпроси свързани с новата образователна парадигма.

Деканът на Педагогическия факултет проф. д-р Маринела Михова откри форума, като отправи приветствие към всички участници. Специален поздрав към участниците поднесе и доц. д-р Мариела Тодорова-Колева, заместник декан на Педагогическия факултет. Но форума гостува проф. д-р Найден Шиваров, директор на Националния STEM център към Министерството на образованието и науката, Кина Андреева, главен редактор на издателство „Просвета“, София, Станислав Христов, мениджър в „Бизнес развитие“, Център за творческо обучение, Радостина Уагбое, ръководител на #DreamSpace център за България. Форумът се организира в рамките на проект „Изследване и прилагане на STEM подхода в средното образование – от „практиката към теорията“ като част от професионалната подготовка на педагогическите специалисти“, който се реализира от катедра „Педагогика“ на ВТУ.

Форумът в Педагогическия факултет се проведе в присъствена и онлайн форма с участието на университетски преподаватели, директори на училища, учители, докторанти, студенти.