Здравеопазване

COVID-зона заработи във Велико Търново

Във Велико Търново вече е открит кабинет за лечение на пациенти с COVID-19. Той е разположен в Медицински център „Диагноза и здраве“ ЕООД , на адрес ул.“ Тодор Балина „№ 1 ет. 2 , с работно време 16:30 – 20:30 часа, от понеделник до петък.
В центъра се извършват прегледи на лица със симптоми на COVID-19, независимо дали имат медицинско направление за консултация от общопрактикуващ лекар или не.
По преценка на лекарите на пациентите се правят лабораторни изследвания, рентгенова снимка, а след прегледа се издава електронна рецепта. Пациентите ще получават безплатните лекарствата от всяка аптека, която има сключен договор със Здравната каса. Целта е да се намали натискът върху личните лекари и болничната помощ.