Социални дейности

В приемни семейства са настанени 126 деца в област Велико Търново

94 са приемните семейства в област Велико Търново, в които има настанени към момента 126 деца. Утвърдените приемни семейства в региона са 139, информира Ивайло Деев – юрисконсулт на Регионалната дирекция „Социално подпомагане” във Велико Търново. Той сподели, че най-много са приемните семейства в община Павликени – 35. Следва я община Велико Търново с 28 […]

Социални дейности

15 деца от областния регистър са осиновени в чужбина

    18 деца са осиновени от началото на годината до сега на национално ниво от регистъра на Регионалната дирекция „Социално подпомагане” във Велико Търново. Международните осиновявания са 15, сподели Ивайло Деев – юрисконсулт на инспекцията. Той уточни, че общият брой деца, вписани в регистъра за пълно осиновяване във Велико Търново, към момента са 88. От […]

Социални дейности

Агенцията за закрила на детето връчва знак „Аз гарантирам щастливо детство“

Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) ще връчва отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство“. Той ще се присъжда ежегодно като признание за гарантиране на правата на детето. За отличието могат да кандидатстват или да бъдат номинирани общини, юридически лица, неправителствени организации, граждански организации, доставчици на социални и универсални услуги за деца. Три са категориите, […]

Социални дейности

Десетки чакат за домовете за възрастни в Балван и Велико Търново

Нуждата от резидентни социални услуги за възрастни хора продължава да съществува, коментира Росица Димитрова – директор на дирекция „Социални дейности и здравеопазване” в Община Велико Търново. В момента за настаняване в дома за стари хора във Велико Търново чакат около 130 души. Тук може да се ремонтират помещения по проект „Красива България” и капацитетът да […]

Община Социални дейности

Комплекс за социални услуги за деца прави Община Велико Търново

Комплекс за социални услуги за деца изгражда Община Велико Търново в старата столица. Проектът е с продължителност 24 месеца и се реализира по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 година. Дейностите се финансират от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет.  Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 820 хиляди лева, сподели днес […]

Социални дейности

До края на октомври приемат заявление за целева помощ за отопление

    374 лева ще получат като целева помощ за отопление в продължение на пет месеца правоимащите социално слаби през зимния сезон. Месечното подпомагане е в размер на 74.83 лева. Право на помощта имат лица и семейства, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца преди подаване на молбата е по-нисък или равен на диференциран минимален доход […]

Социални дейности

Приемат заявления за помощ за първокласник до 15 октомври

1057 заявления декларации за получаване на целева помощ за първокласници са подадени до момента в областта. Издадените заповеди за отпускане на сумата от 250 лева са 970, информира Ивайло Деев – юрисконсулт на Регионалната дирекция за социално подпомагане във Велико Търново. Той припомни, че право на подпомагане имат семейства, чиито деца са записани за първи […]

Социални дейности

НОИ организира консултации с немски експерти

От 18 до 20 септември 2018 г. Националният осигурителен институт (НОИ) ще е домакин на традиционните българо-германски консултационни дни. За първи път инициативата ще се проведе в едновременно в два български града – Русе и Велико Търново. В рамките на консултационните дни, четири експертни екипа от двете държави ще предоставят индивидуални консултации по конкретни случаи, […]

Социални дейности

Задължават пенсионните фондове да гарантират втора пенсия за старост

Пенсионните дружества гарантират изплащането на допълнителните пенсии за старост. Това предвиждат промените в Кодекса за социално осигуряване в частта за допълнителното задължителното пенсионно осигуряване и регламентиране фазата на изплащанe. Министър Бисер Петков представи промените. На практика дружествата гарантират, че пълният размер на натрупаните по партидите вноски да бъдат изплатени, като се задължават да създадат фонд, гарантиращ изплащането им. Правото на допълнителна пожизнена […]

Социални дейности

Нов регистър ще обединява информацията за хората с увреждания в България

С решение на Министерския съвет ще бъде одобрен план за интегрирано административно и социално обслужване на хората с увреждания и свързаните с тях услуги. Предвижда се изграждането на общ регистър за хората с увреждания, в който ще бъдат обобщени данни от НЗОК, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания и органите на медицинската […]