Съд

Новоизбраните съдебни заседатели за Районен съд Велико Търново положиха клетва

Съдебните заседатели към Районен съд – Велико Търново за мандат 2021 – 2024 година положиха клетва. Това  се случи на специална церемония в присъствието на административния ръководител – председател на съда Младен Димитров и на зам.-председателя Димо Колев. С оглед спазването на противоепидемичните мерки съдиите при Великотърновски районен съд участваха в Общото събрание онлайн. Новоизбраните […]

Съд

ВСС оторизира съдилищата да изпращат електронни призовки

Съдилищата ще могат да изпращат по желание призовки, съобщения и книжа по електронен път, използвайки Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) на Държавната агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ). Висшият съдебен съвет реши да предостави възможност на съдилищата, по преценка на административните ръководители, да използват Системата на ДАЕУ, като това трябва да е посочено изрично на техните […]

Съд

Австрийски съд глоби 8800 евро търновка за незаконно наемане на работници

Окръжен съд Велико Търново ще гледа идната седмица дело, образувано въз основа на постъпило Искане за признаване и изпълнение на решение /на несъдебен орган/ за прилагане на финансови санкции, постановено на 29.10.2009г. и влязло в сила на 27.11.2009г., от Bürgermeister der Landeschauptstadt Linz, /Кмет на град Линц /, в Република Австрия. На българската гражданка Мариана М.   е наложена финансова санкция в размер на  8800 […]

Съд

ВКС върна за ново разглеждане дало за измама за над 632 000 лв.

Със своя присъда от 21.11.2017 по НОХД 175/2016г., Районен съд – Горна Оряховица е признал подсъдимите Кольо С. Н. и Петър Б. Е. за виновни в това, че за времето от 14.08.2012 г. до 21.09.2012 г., в гр. Търговище и гр. Варна, в условията на продължавано престъпление, след предварителен сговор помежду си и посредством извършител Р. А. Г., с цел да […]

Политика Съд

Депутатите одобриха възможността за електронни съдебни дела

Депутатите приеха на първо четене промени в Гражданския процесуален кодекс, свързани с възможността за електронни съдебни дела и получаването на съобщение и призовки по електронен път. Законопроектът цели обезпечаване на въвеждането единната информационна система на съдилищата, както и функционалностите на Единния портал за електронно правосъдие. Новите текстове дават възможност да се извършват процесуални действия в […]

Съд

ВАС обяви цените на парното и тока от април 2017 г. за незаконни

Цените на топлинна и електрическа енергия са незаконни, става ясно от решение на Върховния административен съд (ВАС), който уважи протест на Върховна административна прокуратура (ВАП), информира държавното обвинение. С решението на КЕВР се повишават цените на топлинната енергия с повече от 25 процента. Решението е по протест на ВАП пред Административния съд на решение на КЕВР […]

Съд

КПКОНПИ внася съдебни искове срещу двама търновци за близо 4 млн. лв.

Две искови молби срещу лица, обвинени от прокуратурата внася в Окръжен съд КПКОНПИ, съобщиха от институцията. Антикорупционната комисия е установила несъответствие в доходите на две лица от област Велико Търново  и претендира отнемане на парични средства, недвижими имоти и автомобили. В Окръжен съд – Велико Търново се внася искова молба срещу Георги Серафимов на стойност […]

Съд

Окръжният съд оправда 60-годишен за опит за изнасилване на 18-годишно момиче

На 3 декември 2020 г. въззивен състав на Окръжен съд – Велико Търново разгледа ВНОХД №365/2020г. Съдът отмени присъда на Районен съд – Велико Търново, вместо което призна подсъдимия Евгени Р. К. на 60 години, за невиновен в това че на 20.09.2017 г. в гр. Велико Търново направил опит да извърши действия с цел да […]

Съд

Апелативният съд във Велико Търново намали двойно кръвнина за убито от футболна врата дете

Апелативният съд във Велико Търново намали двойно присъдени от първата съдебна инстанция искове за обезщетение на зачернени родители на убито от футболна врата дете в училищен двор. Първоначално майката и бащата на мъртвото момче предявили претенции от по 300 000 лева срещу Община Велико Търново. Окръжният съд в старата столица присъди половината от исканата сума […]

Съд

Намаляват се с 15 % такси за онлайн искове по граждански дела

Правителството прие да се намали с 15% държавната такса по граждански дела, когато молбата за защита и съдействие на лични или имуществени права е подадена в електронна форма чрез Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП). За целта съдилищата се задължават да осигуряват на страните възможност за заплащане на таксите по електронен път. За улеснение на […]