Икономика Поминък

Само за три дни ДФЗ обработи и изплати над 4, 132 млн. лв. на пчеларите по de minimis

Само за три работни дни, след приключване на приема на заявления по извънредната минималната държавна помощ de minimis, отпусната в подкрепа на пчеларите, ДФ „Земеделие“ преведе 4 132 191 лева  на 4 667 стопани с 590 313 пчелни семейства. Периодът, в който пчеларите можеха да кандидатстват по схемата продължи от 11 до 24 август. Ръководството на фонда […]

Поминък

До края на август приемат документи за подпомагане на лозаро-винарския сектор

До 31 август, включително се приемат заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г. Документи по мярката се подават лично или чрез упълномощено лице в Централно управление на ДФ „Земеделие“, ул. Гусла 3, отдел „Вино, промоционални програми и […]

Поминък

Изготвен е законопроект за българския жестов език

Министерството на образованието и науката публикува за обществено обсъждане проект на Закон за българския жестов език. Чрез него се цели признаване на жестовия език като естествен самостоятелен език, както и осигуряване на условия за ефективно включване на глухата общност в България във всички сфери на обществения живот. В законопроекта е предвидено предоставяне на безвъзмездна преводаческа […]

Поминък

Нови 212 проекта на млади фермери с до 35 точки ранкинг преминават за следваща оценка

ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция приключи оценката за административно съответствие и допустимост на нови 212 проекта, подадени чрез ИСУН при втория прием по подмярка 6.1 “Стартова помощ за млади земеделски стопани” от ПРСР 2014-2020 г. За приема първоначално бяха разпределени 22 000 000 евро (43 027 600 лв.). Бюджетът стигна за договарянето на 880 проекта. Припомняме, че […]

Поминък

От днес стопаните кандидатстват по de minimis за плодове, зеленчуци, маслодайна роза и винени лозя

От днес до 2 септември 2020 г. ДФ „Земеделие” ще приема документи по схемата de minimis за земеделски стопани отглеждащи плодове и зеленчуци, винени лозя и маслодайна роза, както и на земеделски стопани с пропаднали площи (плодове и зеленчуци) под 100%. Финансовата подкрепа има за цел да помогне на стопаните за покриване на загуби заради […]

Икономика Поминък

От утре започва прием по подмярка COVID 1 и COVID 2

От утре, 19 август 2020 г. земеделските стопани могат да подават заявления за подпомагане по подмярка 21.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 1” и подмярка 21.2 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 2″. Приемът е до 21 септември 2020 г. Заявленията ще се приемат в общинските служби по земеделие. По COVID мерките […]

Поминък

Започва прием по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“

От 24 август до 31 август ще се приемат заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г., По мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ се подпомагат конверсия на сортовия състав на насажденията (изкореняване, засаждане и изграждане на подпорна […]

Поминък Социални дейности

Близо 6400 души са започнали работа благодарение на центровете за заетост

Близо 6400 души са започнали работа през първото шестмесечие на 2020 г. в резултат от дейността на Центровете за заетост и социално подпомагане (ЦЗСП). За същия период екипите на ЦЗСП са съдействали за включване в обучение на над 250 лица, а почти 6100 безработни са получили услуги за активно поведение на пазара на труда, напр. […]

Поминък

Ресторантьорите настояват сервитьорите на открито да са без маски

„Настояваме да бъдат преразгледани мерките с носенето на маски на открито от служителите ни и за сядане на максимум четирима души на една маса“. Това се казва в официална позиция на Българската асоциация на заведенията и Сдружението на заведенията в България. Ето какво още пиша от бранша: „Може и да не сме разбрали, но май […]

Поминък

5 млн. лева се предоставят на пчеларите по de minimis

Управителният съвет на фонд „Земеделие” одобри минимална помощ de minimis за пчеларите в размер  до 5 милиона лева за 2020 г. Подпомагането ще е до 7 лв. на пчелно семейство. Помощта се предоставя по искане на пчеларите във връзка с лошите метеорологични условия, извънредното положение и противоепидемични мерки,  свързани  с разпространението на коронавирус (COVID-19) в […]