Общински съвет

Общинският съвет обяви конкурс за управител на ОДПГ

Великотърновски общински съвет обявява откриване на процедура за избор на управител на публично предприятие „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД, ЕИК 104523747. Пълното съдържание на Публичната покана е публикувано на официалния интернет портал на Община Велико Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg в секция „Обяви и съобщения“, подсекция „Обяви и съобщения във връзка с конкурсни процедури“ и в […]

Общински съвет

Обявиха конкурс за управител на търговското дружество „Инвесттрой-92“

Великотърновски общински съвет обявява откриване на процедура за избор на управител на публично предприятие „ИНВЕСТСТРОЙ-92“ ЕООД, ЕИК 814191534. Пълното съдържание на Публичната покана е публикувано на официалния интернет портал на Община Велико Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg в секция „Обяви и съобщения“, подсекция „Обяви и съобщения във връзка с конкурсни процедури“ и в секция „Общински съвет“, подсекция „Обяви […]