Денят

99% от горските пожари в Централна Северна България възникват в резултат на човешка дейност

99% от горските пожари в Централна Северна България възникват в резултат на човешка дейност, сочи статистиката на Северноцентрално държавно предприятие ДП. Предприятието стопанисва държавните горски територии в областите Габрово, Велико Търново, Русе, Силистра и Разград. Най-честите причини за възникване на пожари са небрежност при стопански дейности, боравене с огън на пикници, изхвърляне на незагасена цигара, както и опожаряване на стърнища и сухи треви. Точно такъв е последният случай с възникналият горски пожар край Полски Тръмбеш. Според специалистите, огън от запалени стърнища и сухи треви, се е разпространил и е обхванал гората. В резултат на това пожарът е изпепелил 96 декара държавна гора, изчислиха лесовъдите от Държавно горско стопанство „Болярка“. Огънят се е движил и низово и върхово, което е довело до бързото му разпространяване и цялостно изпепеляване на засегнатата част от боровата гора. Сигналът за него е получен в 14:30 часа и усилията за потушаването му продължават близо 12 часа. Борбата за справяне с огнената стихия е мащабна. В нея участват екипи на РС „ПБЗН“ – В. Търново, Г. Оряховица и П. Тръмбеш, Община Полски Тръмбеш, доброволци, както и 11 служители на горските стопанства във Велико Търново и Горна Оряховица. Бързата реакция и добрата координация между различните екипи са причината пожарът да бъде локализиран и потушен, преди да обхване съседните имоти и да се разпространи към близките населени места. Важна роля изиграват екипите на ДГС „Болярка“ и ДГС Горна Оряховица, които се включват в гасенето с обучени кадри от гасаческите групи на СЦДП, заедно с два специализирани високопроходими противопожарни автомобила, собственост на стопанствата. Автомобилите, снабдени с 420 литрови съдове, помпи и пистолети за гасене на пожари, преминават през пресечени терени, през каквито стандартния противопожарен автомобил не може. Освен това високопроходимите противопожарни коли на горските стопанства могат да се зареждат от противопожарните коли на „пожарната“, което допълнително увеличава мобилността и намалява времето за потушаване на огъня. Теренът е изключително труднодостъпен, с наклон и растителност, което налага прокарването на 900 метра просека с булдозер през земеделски и горски територии. Освен за прекъсване разпространението на пожара, широката 4 метра просека дава възможност на противопожарните автомобили да влязат навътре в огъня и да се справят по-бързо с неговото локализиране. Обединените усилия на всички тези институции, както и тежкия труд на десетки хора в крайна сметка довежда до локализиране му и спасяване на малко повече от 1/3-та от горският подотдел, който има обща площ от 161 декара.

Общо 20 пожара са възникнали в обхвата на Северноцентрално държавно предприятие ДП от началото на годината. Пораженията от тях са върху 1171 дка горски територии, от които 931 дка държавни, 113 дка общински и 127 дка частни гори. В разгара на пожароопасния сезон, ежедневно горските служители от СЦДП потушават и средно по два пожара, възникнали в съседство на горски територии, с цел тяхното опазване. Предприятието ежегодно извършва редица дейности за превенция и намаляване риска от пожари. Изработват се десетки хиляди метри нови и се прави поддръжка на наличните минерализовани ивици, лесокултурни и бариерни прегради. Служителите се обучават и оборудват с необходимият инвентар за борба с огнената стихия, в 22 специализирани гасачески групи. Инвестира се в оборудване, като от края на миналата година всяко едно от държавните горски и ловни стопанства в обхвата на СЦДП разполага със специализиран високопроходим противопожарен автомобил. 99% от причината да се прави всичко изброено до тук е човешка небрежност. Затова от предприятието апелират за повишено внимание при боравене с огън на открито и напомнят, по време на пожароопасния сезон е в действие пълна забрана за палене на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 м от границите на горските територии. А от 25 юли до 7 август е в сила забрана за косене и мулчиране в постоянно затревени площи и обработваеми земи.