Икономика

92% от българите живеят в жилища, строени преди 1990 г.

През 2021 г. българските домакинства са изразходвали 7 042 лв. средно на лице, което е с 13.2% повече в сравнение с 2020 година. Това сочат данните на Националния статистически институт. За периода 2012 – 2021 г. разходите на домакинствата се увеличават 1.7 пъти. Относителният дял на потребителския разход от общите разходи на домакинствата намалява
от 83.6% през 2012 г. на 82.2% през 2021 година.
През периода 2012 – 2021 г. се наблюдават следните промени по отношение на някои видове разходи средно на лице от домакинство:
Изразходваните средства за храна и безалкохолни напитки през 2021 г. са 2 057 лв., или с 9.9% повече спрямо 2020 г. и с 51.8% повече в сравнение с 2012 година;
Разходите за облекло и обувки през 2021 г. са 256 лева. В сравнение с предходната година те нарастват с 36.2%, а спрямо 2012 г. – 2 пъти;
Разходите, свързани с жилището (вода, електроенергия, горива, жилищно обзавеждане и поддържане на дома), за последната година са 1 307 лева. В сравнение с 2020 г. нарастват с 16.6%, а спрямо 2012 г. се увеличават 1.7 пъти;
За здравеопазване през 2021 г. cа изразходвани 442 лв. – с 13.9% повече от 2020 г. и 2.1 пъти повече спрямо 2012 година.

През 2021 г. настъпват промени в потреблението на домакинствата спрямо 2020 година. Средно на лице от домакинство намалява консумацията на хляб и тестени изделия с 2.2 кг и на кисело мляко с 0.7 килограма. Увеличава се консумацията на зеленчуци с 2.9 кг, на плодове с 2.7 кг,
на месо с 2.3 кг, на месни произведения с 1.2 кг, на прясно мляко с 1.2 л, на безалкохолни напитки с 6.6 литра. На годишна база потреблението средно на лице от домакинство на алкохолни напитки остава без промяна – 31.7 литра.

Покупателната способност на домакинствата се увеличава през 2021 г. спрямо 2020 г. при повечето от основните хранителни продукти. Най-много е нараснала покупателната способност при картофите, яйцата, ябълките и свинското месо.

През 2021 г. в собствено жилище живеят 90.8% от домакинствата, а 5.5% ползват жилище, без да плащат наем. В жилища под наем живеят 3.7% от наблюдаваните домакинства – 2.5% на свободен и 1.2% на общински наем. Второ жилище притежават 8.0% от домакинствата.
В жилища, построени преди 1990 г., живеят 92.2% от домакинствата, като 69.6% са изградени в периода 1961 – 1990 година. Преди 1961 г. са построени 22.6%, а след 1990 г. – 7.9% от жилищата.

65.2% от домакинствата в страната живеят в дву- и тристайни жилища (70.4% в градовете и 49.7% в селата). В по-големи жилища (с четири и повече стаи) живеят 23.3% от домакинствата в градовете и 48.3% в селата.
Гаражи имат 23.4% от домакинствата в страната (20.1% в градовете и 33.3% в селата). С електричество, вода, канализация, баня и тоалетна в жилищата разполагат 82.5% от домакинствата. Има съществени различия в благоустроеността на жилищата в градовете и селата. Централна канализация имат 44.7% от жилищата в селата, докато в градовете този процент е 97.9%. Тоалетна вътре в жилището имат 81.8% от домакинствата в селата и 97.9% в градовете.
С централно отопление (парно или газ) са 21.0% от жилищата в страната, съответно 27.7% в градовете и 1.0% в селата.

Автомобили имат 56.2% от наблюдаваните домакинства, като 5.7% притежават два и повече автомобила. Не могат да си позволят да закупят и поддържат автомобил по финансови причини 8.3% от домакинствата, а 35.4% са заявили, че нямат необходимост от лека кола.
От предметите за дълготрайна употреба най-разпространен е телевизорът – притежават го 99.4% от домакинствата, а 32.7% имат по два и повече телевизора. На второ място е хладилната техника – 99.3% от домакинствата в страната (99.7% в градовете и 98.3% в селата) имат хладилник и/или фризер.
Автоматична перална машина притежават 96.2% от домакинствата, 1.8% не могат да си позволят този уред по финансови причини, а 2.0% смятат, че нямат необходимост.
Без телефон (стационарен или мобилен) са 1.1% от домакинствата. Само стационарен телефон имат 1.6%, а 85.1% – само мобилен (преобладават тези с два и повече мобилни телефона). Двата вида телефони (стационарен и мобилен) притежават 12.2% от наблюдаваните домакинства.

С компютри разполагат 55.2% от домакинствата (61.9% в градовете и 35.0% в селата), а 40.5% преценяват, че нямат необходимост от компютър в дома.

Наличие на интернет връзка в жилището имат 67.4% от домакинствата в страната. В градовете домашен интернет има в 73.5% от жилищата, а в селата – в 48.8%. Посочили, че нямат необходимост от интернет връзка в дома си, са 30.6% от домакинствата.
Климатици притежават 46.0% от домакинствата, а 17.2% не могат да си закупят такава техника поради липса на финансови средства. 36.8% от домакинствата в страната са заявили, че нямат необходимост от климатик