Здравеопазване Образование

84 процента от децата в областта са с тегло и ръст, близки до средните

Във възрастта до 7 години измерените данни за ръст и тегло в региона показват, че около 84% от децата са със стойности близки до средните и по двата показателя. Това сочи анализът на здравословното състояние на учениците и децата от детските заведения в област Велико Търново за 2017 година. Той е изготвен на базата на данни, получени от Регионалното управление на образованието и медицинските специалисти в училищата и детските градини на територията на областта, коментира Анелия Козлева от Регионалната здравна инспекция.

В така наречената „разширена норма“, която обхваща децата с малко под и малко над средните стойности на антропометричните показатели, попадат повече от 12% от възпитаниците на детските заведения. Около 3% са децата извън норма по отношение на ръста и около 4% по отношение на телесната маса, като от тях децата с наднормено тегло в тази ранна възраст са 2,5%. В сравнение с предходната учебна година се наблюдава тенденция за намаляване относителния дял на децата с нормални за възрастта ръст тегло и съответно увеличаване на относителния дял в останалите групи.

Детските заведения в област Велико Търново през учебната 2017/2018 година са посещавани от общо 6 456 деца на възраст от 1 до 7 години, разпределени в 272 групи, сочи информация на Регионалното управление на образованието. Децата, обгрижвани от медицински специалист в детската градина, са били 5 794. От тях 94,53% или 5 477 са преминали профилактични прегледи. Данните за тях са предоставени от родителите на медицинските специалисти в детските заведения. В пет от общините – Павликени, Сухиндол, Лясковец, Стражица и Полски Тръмбеш, относителният дял на децата, обхванати с профилактични прегледи е 100%, а в останалите варира, като най-нисък е в община Златарица – 47,17%, сочи анализът.