Образование

81% от учениците, участвали в групите за преодоляване на обучителни затруднения, са повишили успеха си

81 на сто от учениците, участвали в групите за преодоляване на обучителни затруднения, създадени по проект „Твоят час” на просветното министерство – са повишили успеха си в края на изминалата учебна година. 81 училища в област Велико Търново сформираха общо 443 групи, в които бяха обхванати 3613 деца  и средношколци. 50 на сто от групите бяха за преодоляване на пропуски в знанията по български език и литература, 37 на сто – по математика, 5% – по английски език,  по 4% – за природни и обществени науки и 1% за работа с изоставащи в обучението по информационни технологии в X клас. Данните бяха изнесени от началника на Регионалното управление на образованието Розалия Личева по време на кръгла маса за споделяне на добри практики на групите за обучителни затруднения.

Най-много – 19 групи със 187 ученици, са били сформирани в СУ „Цанко Церковски” в Полски Тръмбеш. Следват го СУ „Вела Благоева” и „Емилиян Станев” във Велико Търново, Свищовската професионална гимназия „Алеко Константинов” и СУ „Ангел Каралийчев” в Стражица – 15 групи със 135 ученици.

„Анализът на резултатите показва, че учениците в края на годината са поставени в по-спокойна атмосфера и преодоляват своите страхове от неуспех и притеснения, свързани  с учебния материал”, коментира Личева.

86 на сто от учениците от групите за преодоляване на обучителни затруднения по природни науки са повишили успеха си. По български език и литература с по-добри резултати завършват 82 на сто от децата, по математика и английски език 80 на сто са показали по добри знания, учебният материал по обществени науки е усвоен по-добре от 78%, а по дигитални компетентности – от 71%, отчете началникът на РУО. Индикатор на резултатите е и представянето на IV и  VII клас на националното външно оценяване и на дванайсетокласниците на държавния зрелостен изпит по български език и литература, уточни Личева.

„Целите бяха насочени към придобиване на самочувствие и увереност в собствените сили на учениците и насърчаването им към бъдеща социална, професионална и личностна реализация, придобиване на умения за практическо прилагане на получените знания, привличане на родителите като партньори в учебния процес за превръщане на училището в привлекателно място, което от своя страна води до намаляване на броя на преждевременно напусналите образователната система”, обобщи Розалия Личева.

Добри практики на кръглата маса представиха от ОУ „Св. св. Кирил и Методий” в с. Овча могила, Спортно училище Велико Търново,  СУ „Георги Измирлиев” – Горна Оряховица,  ОУ „Бачо Киро” в старата столица и от Професионалната гимназия по моден дизайн.

Инспекторатът отличи с Грамота за постигнат най-голям напредък на ученици от групи за обучителни затруднения основните училища в селата Ресен, Раданово, Овча могила и ОУ „Бачо Киро” във Велико Търново. Грамоти получиха още средните търновски училища „Емилиян Станев” и „Вела Благоева”, СУ „Цанко Церковски” в Полски Тръмбеш, СПГ „Алеко Константинов” – Свищов, СУ „Ангел Каралийчев” – Стражица, СУ „Георги Измирлиев” в Горна Оряховица, Спортното училище и Професионалната гимназия по моден дизайн.