Денят

80 % от жителите на Великотърновска област живеят в тухлени сгради, панелките са едва 591

591 са панелните жилища в област Велико Търново към 31-ви декември 2016 г. Това сочат данните на Бюро „Статистически изследвания – Велико Търново”. .Стоманобетонните сгради са 3 273 с 16 712 жилища, тухлените сгради – 70 405 с 96 280 жилища, а 15 150 жилища се намират в 15 002 сгради с друга конструкция.

В градовете 20% от жилищата се намират в панелни сгради, 18% в стоманобетонни, почти 58% – в тухлени и около 4% – в други. Същевременно в селата 78% от жилищата са в тухлени сгради, 19.6% в други и само 2.3% в панелни или стоманобетонни сгради.

По-голяма част от жилищата са с две и три стаи – 60.1% от всички жилища в областта, следвани от жилищата с четири и повече стаи – 34.0%, а едностайните са 5.9%.

Най-много жилища на 1 000 души от населението са регистрирани в общините Сухиндол – 979 и Елена – 843, а най-малко – в община Горна Оряховица – 531.

Най-висок среден брой лица на едно жилище е отчетен в община Горна Оряховица – близо 2, a най-нисък в община Сухиндол -1.

Най-голяма полезна площ на човек от населението e регистрирана в община Елена – 65.9 кв. м, следвана от община Сухиндол – 65.7 кв. м, а най-малка  в община Свищов – 39 кв. метра.