Икономика

80% от българите пътуват само в страната

79.8% от българите реализират туристически пътувания само на територията на страната. Това сочат данни на Националния статистически институт (НСИ) за туристическите пътувания и разходите на хората в туристическия сектор за третото тримесечие на 2018 година.

Според данните през третото тримесечие на 2018 година 1 милион и 883 хиляди български граждани са реализирали туристически пътувания.

От тях 14.8% са пътували само в чужбина, а 5.4% са пътували както в страната, така и в чужбина.

В сравнение със същото тримесечие на миналата 2017 година общият брой на пътувалите лица се понижава с 5.5%, като броят на пътувалите само в страната или само в чужбина намалява съответно с 8.3 и 3.1%. Увеличение има само при тези сънародници, които пътуват и у нас и зад граница, като ръстът е с 56.8%.

За посочения времеви интервал българите на възраст 25 – 44 години пътуват най-много – 844.6 хиляди или 44.9% от всички пътуващи.

При пътуванията в чужбина най-голям е делът на хората между 15 и 24 години (18%).

Според статистиката на НСИ по-голяма част от туристическите пътувания на лицата на възраст 15 и повече навършени години както в страната (61.5%), така и в чужбина (78.4%) са били с цел „почивка и екскурзия“.

През третото тримесечие на 2018 г. като самостоятелни са били регистрирани 2 297.4 хил., или 87.0% от общия брой лични пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 92.7%, а на тези в чужбина – 56.8%, допълват от НСИ.