Икономика Община

80% достига събираемостта на местните данъци за полугодието

80% достига събираемостта на местните данъци, отчетена за първото полугодие на 2017 г. във Велико Търново. Това стана ясно по време на днешното заседание на общинския съвет, когато бе разгледана информация за касовото изпълнение на бюджета. Показателите за пореден път потвърдиха стабилното финансово състояние на Община Велико Търново.

Заложените мерки за увеличаване на събираемостта и оптимизиране на разходите дават положителен ефект. Трайна е и тенденцията за намаляване на просрочените задължения, като спрямо декември 2016 г. те са понижени с 52%.

13,4 милиона лева достига стойността на събраните местни данъци и такси за първите шест месеца на 2017 г. – с 1,1 милион лева повече спрямо първото полугодие на 2016 г. Заложеният план за 2017 година вече е изпълнен на 75%. Прогнозираните за цялата 2017 г. постъпления са в размер на 17,9 милиона лева.

До края на юни събираемостта на данъка върху недвижимите имоти и таксата върху битовите отпадъци е на ниво 80% за всеки от двата вида местни налози. 77% е изпълнението на планираните приходи от данъка върху моторни превозни средства. Над 2 милиона лева са събраните недобори – стари данъчни задължения.

Финансовата дисциплина позволява на Община Велико Търново да изпълнява заложената инвестиционна програма във всички сектори – инфраструктура, благоустрояване, образование, социални дейности, културата и туризъм, спорт и др.