Община Общински съвет

799 385 лв. са постъпили през 2021 г. в Общинската агенция за приватизация във Велико Търново

799 385 лв. са постъпили през 2021 г. в Общинската агенция за приватизация във Велико Търново от продадени обекти и разсрочени плащания. 727 440 лева от приходите са внесени в „Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи”, а 71 945 лева във фонд “Покриване разходите за приватизация и следприватизационен контрол” / „ПРПСК”/.
Началното салдо за 2022 г. е в размер на 1 758 780 лева, от които 565 440 лева в Специалния фонд, а 1 193 340 лева – във фонд „Покриване разходите за приватизация и следприватизационен контрол”.

Планираните средства по приватизационните фондове за 2022 г. са общо 2 108 913 лева, разпределени така – 865 440 лева във фонд “СФИДА” и 1 243 473 лева във фонд “ПРПСК”.
Разходите от приватизационните фондове се планира да са в размер на 960 440 лева.

Отчетът на Общинската агенция за приватизация ще бъде предоставен на вниманието на местния парламент на заседанието му на 27 януари.