Здравеопазване

78% от острите респираторни заболявания в областта през декември са били от варицела

През м. декември 2018 г. във Великотърновска област са регистрирани 302 случая на остри заразни заболявания, спрямо 267 случая през м. ноември 2018 г. Това сочи отчетът на Регионалната здравна инспекция за последния месец на годината. Най–висок е относителният дял на варицелата – 78.15 %.
Регистрираните въздушно-капкови инфекции през м. декември 2018 г. са 263, срещу 231 за м. ноември 2018 г. През м. декември 2017 г. са регистрирани 26 въздушно-капкови инфекции.
Чревните инфекции в последния месец на годината са 29, като най-висока е заболеваемостта при бебетата и децата до 4-годишна възраст.

През месец декември 2018 г. най-висока е заболеваемостта в общините: Велико Търново, Горна Оряховица и Златарица.

Лаборатория “Паразитология” при РЗИ е извършила през декември 623 броя изследвания на граждани, организирани детски колективи и домове за социални услуги съгласно изискванията на Наредба № 5/06.04.2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози.
В Лаборатория “Микробиология” са изследвани 304 граждани, а в         Лаборатория “Вирусология” – 172 –ма.

В кабинета по безплатно и анонимно консултиране за СПИН през м. декември са преминали 42 лица. От тях: 22 мъже и 20 жени, на възраст от 19 до 69 г.