Образование

77 паралелки след завършен седми клас утвърди Областният съвет за регионално развитие

Държавният прием за учебната 2020/21 година се предлага след анализ на броя на учениците и броя на утвърдените и изпълнените паралелки през последните три години, поясни началникът на Регионалното управление на образованието инж. Розалия Личева. През 2018 г. седмокласниците са били 1785, заявените паралелки 83, а изпълнените – 76. През 2019 г. седмокласниците са били 1757, заявените паралелки 81, а реализираните – 77, посочи инж. Личева. „Сравнението показва, че утвърдените в повече паралелки разсейват желанията на учениците и те не могат да ги попълнят”, коментира началникът на РУО.

1798 момичета и момчета в област Велико Търново приключват прогимназиалния си етап на обучение, сред тях и 12 деца със специални образователни потребности. Съгласно препоръчителната квота на просветното министерство те ще  могат да кандидатстват в 77 паралелки. Местата в професионалното образование трябва да покрият 63,61%, а в STEM направленията – 62,44%.

Според предварително допитване работодателските организации предлагат на професионалните гимназии във Велико Търново, Златарица, Лясковец, Павликени, Свищов и Сухиндол да въведат с подкрепата на фирмите обучение по осем допълнителни професии. Исканията са за подготовка на кадри по водно строителство, рекламна графика, машинни техници за работа със системи с цифрово програмно управление, електротехници, автомонтьори, хлебари и на специалисти по производство на месо, месни продукти и риба.

Дуалната система на обучение ще се прилага в осем паралелки в училища във Велико Търново, Павликени, Горна Оряховица.