Образование

77 паралелки държавен прием планира РУО – Велико Търново

Регионалното управление на образованието публикува на сайта си проекта за държавен план-прием за учебната 2020/21 година. 77 паралелки са включени в програмата. Сред тях 5,5 са защитени, 11,5 са от списъка на специалностите, в които през следващите 5 години ще има недостиг на кадри, в дуалното обучение са предвидени 8 паралелки. Общият брой на заявените профилирани паралелки е 25, а на професионалните – 52, като съотношението между професионални и профилирани паралелки е 66,7% в полза на професионалните, съобщи началникът на Регионалното управление на образованието инж. Розалия Личева.

Нова за областта е обявената професионална паралелка „компютърен техник – компютърна графика” в СУ „Бачо Киро” в Павликени. В дуалната система за първи път се предлага обучение по професията „машинен техник – машини и системи с цифрово-програмно управление” в ПГ по аграрни технологии „Цанко Церковски”, „хлебар-сладкар” в СУ „Св. Климент Охридски”  в Сухиндол и „производство на месо и месни продукти и риба” в СУ „Максим Райкович”  в Лясковец.

1798 ученици завършват 7 клас, с 41 повече спрямо миналата година.

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани на e-mail: rio_vt@riovt.org до 27 април  включително.