Община Общински съвет

742 решения е приел Великотърновският общински съвет от началото на мандата

742 решения е приел Великотърновския общински съвет от началото на настоящия мандат до 30 юни 2017 година. Проведени са 29 заседания а от началото на 2017 г. те са 9 – 6 редовни и 2 извънредни, както и едно тържествено заседание. От 1 януари до 30 юни са приети общо 230 решения. В отчета се посочва, че присъствието на заседания на общинските съветница е редовно, като минималният брой е 36 общински съветника. По едно отсъствие от заседание имат четирима съветници. 33 общински съветници са присъствали на всички заседания.
Приети са 22 решения, с които се приемат изцяло нови наредби и се актуализират действащи наредби. 16 са решенията, свързани с Общинския бюджет и Инвестиционната програма. Взети са 26 решения, свързани със социалните услуги, предоставяни от Община Велико Търново, 14 решения относно образование, наука, култура и спорт и шест за участие на Общината в програми и проекти. Съветниците са взели 22 решения за приватизация и 53 за разпореждане с общинска собственост. 29 са решенията, свързани с устройство на територията и транспорт и 26 – с дейността на общинските дружества.
От началото на годината постоянните комисии са провели общо 75 заседания. Съветниците са отправили общо 11 питания към кмета на Общината по въпроси, свързани с дейността на администрацията, като на всички питания кметът е отговорил лично.

За периода има три протеста от Окръжна и един от Районна прокуратура – Велико Търново. Подадена е една жалба от юридическо лице против разпоредба на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. За периода няма отменени или оспорени пред съд актове на кмета от местния парламент.

Председателството е провело шест приемни, от които една изнесена – в село Шереметя, съвместно с общинската администрация.