Община

72 000 лв. е печалбата за първото тримесечие на общинските търговски дружества във Велико Търново

72 000 лв. е печалбата за първото тримесечие на 2019 г. на търговските дружества със 100%  във Велико Търново. Най-голяма е печалбата на Центъра за психично здраве – 36 000 лв., на «Обредни дейности» ЕООД – 16 000 лв., и на Комплексния онкологичен център – 14 000 лв. Две дружества са с отрицателен финансов резултат. Това са ОД «Паркинги и гаражи», което на минус с 11 000 лв. и Специализираната белодробна болница с минус 20 000 лв.

За тримесечието на 2019 г. общият финансов резултат на всички дружествата със 100% общинска собственост е  положителен в размер на 41 000 лв. За предходния период на 2018г. общия финансов резултат  на същите търговски дружества е бил  13 000 лв.  През информационния период на 2019г. приходите на търговските дружества на община Велико Търново са се увеличили със 139 000 лв. и от 4 290 000 лв. за аналогичния период на  2018г. са станали 4 429 000 лв., но едновременно с това  са се променили и разходите,  като при тях също има увеличение, което е от 111 000 лв.

Общите краткосрочни задължения  на общинските търговски дружества са в размер на 4 213 000 лв. за 2019г. и се характеризират с промяна в  сравнение  с 2018г. с намаление от  213 000 лв.

Мария Христова