Образование Община

711 първокласници се очаква да постъпят в училищата на община В. Търново през учебната 2021/2022 г.

Кандидатстването на учениците за първи клас в град Велико Търново за учебната 2021/2022 година ще бъде изцяло онлайн чрез централизирано електронно класиране. На официалния  сайт на Община Велико Търново  – https://www.veliko-tarnovo.bg, в раздел „Образование“, подраздел „Прием  в  първи  клас“ и „Актуално за училища“ са качени паралелките.

Отварянето на електронната система за прием в първи клас ще бъде на 17 май 2021 г. от 10:00 часа. Девет общински училища на територията на град Велико Търново ще приемат 616 първокласници. В самата система е изготвена карта с прилежащите райони, с цел улеснение за родителите да проверят кои  са училищата попадащи в техните райони по адресна регистрация и телефони за връзка с училището. Регистрацията на заявление за прием ще може да се прави само онлайн от публичния сайт за прием или на място в желаното училище. Документите ще се набавят по  служебен път – заявление за записване, удостоверение за промени на постоянен адрес на детето, удостоверение за промени на настоящ адрес на детето, удостоверение за семейно положение. Всеки родител може да подреди в заявлението на детето до 9 училища. Водещ критерий за прием в първи клас е близостта до училището по постоянен или настоящ адрес на детето в района за обхват /който адрес е по-благоприятен за родителя/. При регистрация на заявлението се прави автоматична проверка по този критерий. Децата се класират въз основа на съответствието към критериите по Приложение  11  на Наредба за приемане  на ученици  в  първи  клас  на общинските  училища  на територията на град Велико Търново, като се подреждат в групите в низходящ ред според получения сбор от точки. Всяко дете може да бъде класирано само в едно училище.

За учебната 2021/2022 учебна година в училищата на Община Велико Търново се очаква да постъпят 711 първокласници, разпределени в 34 самостоятелни паралелки и в 4 слети паралелки. Най-много са заявените  паралелки  в  СУ  „Емилиян  Станев“ – 6, ОУ „Бачо Киро“ и ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ с по 5 паралелки, СУ  „Вела  Благоева“ с 4 паралелки,  следват  ги  ОУ  “  П.  Р.  Славейков“ с 3 паралелки, ОУ „Димитър Благоев“, СУ „Г. Раковски“, ОУ „Д-р Петър Берон“ – гр.  Дебелец с по 2.  По една паралелка училищен прием в първи клас са заявили ОУ „Христо Ботев“ – гр. Велико Търново , СУ „Владимир Комаров“, ОУ „Неофит Рилски“ – град Килифарево, ОУ  „Христо  Ботев“ – село  Ресен и ОУ  „Христо Смирненски“ – село Водолей. Първокласниците в селата Леденик, Самоводене, Балван и Церова кория ще се обучават в слети маломерни паралелки.