Поминък

71 000 кубика дърва за огрев на населението са предоставили стопанствата от Северноцентрално държавно предприятие

71 073 пространствени кубически метра дърва за огрев на населението са предоставили стопанствата от Северноцентрално държавно предприятие ДП към 21.08.2023 г. Количеството е почти двойно в сравнение със същия период на предходната календарна година и е предоставено от 16 горски и ловни стопанства в областите Габрово, Велико Търново, Русе, Силистра и Разград. Реализираните в посочения период количества представляват близо 60% от заявените за отоплителен сезон 2023/2024 г., а темповете на работа са по-добри от миналата година. За сравнение през същия период на 2022 г. предоставените дърва за огрев на населението са били в размер на 36 740 пространствени кубически метра, които са представлявали 46% от определените количества за отоплителния сезон.

Всички директни продажби на дърва за огрев през 2023 г. са осъществени от склад. Въпреки предвидените количества за продажба на дървесина „на корен“ и значително по-ниските ѝ цени, тази година не е заявен интерес за самостоятелно добиване на дърва за огрев от домакинствата. Традиционно най-много дърва за населението са добити от стопанствата в областите Разград и Силистра, а на 100% заявките си вече са изпълнили: ДГС Габрово, ДЛС „Росица“ – гр. Севлиево, ДГС Бяла, ДГС Разград, ДГС „Сеслав“ ‒ гр. Кубрат и ДЛС „Дунав“ – гр. Русе.