Образование

700 специализанти подобряват квалификацията си във ВТУ

В Центъра за квалификация към Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ приключи вторият (пролетен) прием на документи за кандидатстване за учебната 2020–2021 година. Доказателство за изключителния интерес към програмите, предлагани в Центъра за квалификация, са 700-те специализанти, които се обучават в 23 специалности. Немалка част от нашите специализанти са приети по Национална програма „Мотивирани учители“ като резултат от плодотворното сътрудничество между Великотърновския университет и Министерството на образованието и науката.

Приемът на документи за кандидатстване за учебната 2021–2022 година ще започне на 01.09.2021 г. Ще се приемат документи за кандидатстване за специалностите:

– в задочна форма на обучение: „Ресурсен учител“, „Учителска правоспособност“, „Здравен мениджмънт“, „Консултативна психология“, „Медиация и разрешаване на конфликти“, „Международен туризъм“, „Музеология и музейна квалификация“, „Педагогическа психология“, „Подготовка и редактиране на текстове“, „Психологическо консултиране в детско-юношеска възраст“, „Стратегическо управление“, „Супервизия в помагащите професии“ и „Туристическа анимация“;

– в дистанционна форма на обучение: „Арттерапия и трудотерапия“, „Библиотекознание и библиография“, „Бизнес информационни технологии“, „Информационен мениджмънт“, „Информационна сигурност“, „Организационна психология“, „Психология“, „Семейно консултиране“, „Управление на образованието“ и „Учителска правоспособност“.

В Центъра за квалификация към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ се осъществява обучение за придобиване на следните професионални квалификации в специалността „Учителска правоспособност“: учител по английски език; учител по български език и литература; учител по география; учител по гражданско образование; учител по изобразително изкуство; учител по икономика; учител по информатика и информационни технологии; учител по история; учител по китайски език; учител по математика; учител по музика; учител по немски език; учител по предприемачество; учител по руски език; учител по религия; учител по технологии и предприемачество; учител по физическо възпитание и спорт; учител по философия; учител по френски език; учител по японски език. Обучението в специалност „Учителска правоспособност“ за придобиване на професионална квалификация „учител по …“ е както в

задочна, така в дистанционна форма на обучение. Изключение са квалификациите учител по музика и учител по физическо възпитание и спорт, които се предлагат само в задочна форма.

Допълнителна информация може да се получи в Центъра за квалификация на адрес ул. „Хр. Ботев“ № 19, Корпус 5, вх. Север, ет. 2, на сайта на ВТУ (http://www.uni-vt.bg/bul/?zid=92) и на страницата на Центъра във Фейсбук (https://www.facebook.com/ck.vtu.1999/). Въпроси и запитвания се приемат на имейл адрес ck_vtu@ts.uni-vt.bg или на посочените телефонни номера – 0884 67 94 42, 062 633 752, 062 633 652.