Образование

66 студенти идват във ВТУ за традиционните Мартенски четения

В рамките на два дни 24-25 март студенти и докторанти от цялата страна ще гостуват на Старата столица, за да представят своите доклади в областта на хуманитаристиката- история, археология, география, културен туризъм и др. „Мартенските студентски четения“  се организират всяка година от Историческия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и се провеждат в обособени тематични сесии. В тазгодишното издание на студентските четения, които ще протекат в рамките на два дни, ще вземат участие 66 студенти (бакалаври и магистри) и докторанти от ВТУ“ Св. св. Кирил и Методий“, СУ „Св. Климент Охридски“ , ПУ „ Паисий Хилендарски“, ШУ „Неофит Рилски“, ЮЗУ „ Епископ Константин Преславски“, БАН и Тверският държавен университет.

В организационния екип участват и Деканатът на Историческия факултет, Студентският съвет на ВТУ,  Клубът по българска медиевистика и Студентският клуб Ателие „История и памет”.

Официалното откриване на двудневния форум е на 24 март от 9.00 часа в 321 аудитория на Ректората на ВТУ.