Община

65,4 милиона лева е проектобюджетът на Велико Търново за 2018-а

65,4 млн. лева е  рамката на проектобюджет 2018-а на Община Велико Търново. Това стана ясно на общественото обсъждане на финансовия документ, което се състоя днес. За делегираните от държавата дейности са планирани 36,7 млн. лева, а за местни и дофинансирани дейности – 28,6 млн. лева, каза зам.-кметът Снежана Данева-Иванова. Взаимоотношенията с централния бюджет са в размер на 40 млн. лева. В това число освен общата допълваща субсидия от 36,7 млн. лв. влизат трансферите за местни дейности от 2 млн. лв. и целевата субсидия за капиталови разходи от 1,5 млн. лв. Приходната част на функция „Образование” е с най-голямо увеличение – 16% ръст на средствата. През 2018 година секторът за възпитание и обучение на децата и учениците ще разполага с бюджет над 22,8 млн. лева, отбеляза Снежана Данева. Външният ресурс, който ще управлява Общината, е 27,5 млн. лв. Със средствата ще бъдат реализирани 4 проекта по ОП „Региони в растеж” на стойност 23,8 млн. лв. и още 9 проекта по други оперативни и европейски програми на стойност 3,7 млн. лева.

500 хиляди лева се предвиждат за изграждането на интегриран градски транспорт.  Заложени са средства за създаване на атрактивна зона за културен и конгресен туризъм на територията на Старото военно училище, за проектиране и разширяване на Мултимедийния център на ул. „Пиколо”, за административна сграда на Регионалния исторически музей, за реконструкция и цялостно обновяване на музей „Възраждане и Учредително събрание”.

За авансови плащания по изпълнението на проектите  Общината  предвижда да поеме нов краткосрочен заем от 3 млн. лв. и дългосрочен дълг от 805 хил. лв. от фонд ФЛАГ за изпълнение на проекта „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново”, допълни Снежана  Данева.

Около 31,6 млн. лв. е проектобюджетът на Инвестиционната програма на Община Велико Търново, съобщи зам.-кметът проф. Георги Камарашев.Средствата ще бъдат вложени в градската среда, пътната, спортната, образователната и социалната инфраструктура, културните институции, църкви. Ще започне строителството на нова детска градина в квартал „Зона В“. „Взели сме под внимание предложенията, направени както от администрацията, така също от кметовете на населените места, общинските съветници, от гражданите и от неправителствените организации“, каза проф. Камарашев.

„Проектният бюджет за 2018 година е реален, консервативен, но и оптимистичен по своя характер. Убедени сме, че новите проекти за стратегическата инфраструктура и градската среда ще продължат да носят позитиви както за жителите и гостите, така и за развитието на бизнеса във Велико Търново и региона”, обобщи Снежана Данева-Иванова.