Здравеопазване

65 000 лева преведоха по сметката на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ дарители

Световната пандемия от COVID – 19, изправи всички ни пред непознато до този момент изпитание. С това нуждите на болниците от лични предпазни средства за медицинския персонал, дезинфектанти, медикаменти и специализирана апаратура се увеличиха значително. В този момент би било невъзможно да се справим с посрещането на неотложните нужди от консумативи и животоподдържаща апаратура без подкрепата и помощта на дарителите, посочват от МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ във Велико Търново. И правят равносметка:

От началото на пандемията до този момент за осигуряване на защита на медицинския персонал в болницата са закупени консумативи и лични предпазни средства – престилки, защитни шлемове, маски, предпазни облекла, шапки, ръкавици и дезинфектанти на стойност 90 000 лв, като 65 000 лв от тази сума са от дарения на фирми и физически лица, постъпили по сметката на болницата.

Освен закупените с лични средства от бюджета на лечебното заведение и такива от дарения, различни фирми – производители предоставиха допълнително лични предпазни средства за медиците и персонала, чиято стойност възлиза на 17 304 лв.

Нуждата от тях е непрекъсната, за да бъде гарантирана сигурността и здравето на персонала на болницата.
Областната болница във Велико Търново вече разполага и с 4 нови респиратора, 7 монитора, перфузори и инфузионни помпи, които са дарение от няколко фирми и обществени организации.

Отново като дарение по сметката на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ са постъпили и 10 000 лева, които ще бъдат използвани за финансово стимулиране на екипите, които работят на първа линия в борбата с COVID-19.

„В последните няколко седмици жители на Велико Търново, с подкрепата на фирми и общината в старата столица, показват своята съпричастност като ежедневно доставят храни и напитки за екипа на болницата.
Благодарим на всички настоящи и бъдещи дарители!Вашата помощ в този момент е повече от ценна за нас, тъй като без нея би било невъзможно да устоим на това изпитание, пред което сме изправени като общество. Благородството ви е доказателството затова, че единствено солидарността, личната отговорност на всеки от нас към ситуацията и съпричастността към случващото се могат да ни помогнат да се справим с това предизвикателство“, посочват още от МОБАЛ.