Икономика

65 хиляди от заетите лица в област Велико Търново със средно образование

През 2018 г. в област Велико Търново икономически активните лица на възраст 15 и повече навършени години са 109.6 хил. и в сравнение с 2017 г. намаляват с 1.0 хиляди. Коефициентът на икономическа активност е 53.0%, като при мъжете е 60.0%, а при жените – 46.6%, сочи наблюдение на отдел „Статистически изследвания”.

Общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години през 2018 г. в областта е 103.6 хиляди. От всички заети лица 64.9 хил. са със средно образование, 31.3 хил. – с висше образование, и 7.4 хил. са с основно и по-ниско образование.

Коефициентът на заетост през 2018 г. в област Велико Търново е 50.1% и е с 0.3 процентни пункта по-нисък спрямо предходната година, като при мъжете е 56.2%, а при жените – 44.6%. Най-висок коефициент на заетост имат висшистите – 68.4%, следвани от лицата със средно образование – 57.3%, и от лицата с основно и по-ниско образование -15.6%.

Безработните лица през 2018 г. в област Велико Търново са 5.9 хиляди. Коефициентът на безработица е 5.4%, или с 0.8 процентни пункта по-висок спрямо 2017 година.

Лицата извън работната сила на 15 и повече навършени години през 2018 г. в областта са 97.1 хил., от които 40.8% са мъже и 59.2% – жени.

През 2018 г. в област Велико Търново икономически активните лица на 15 – 64 навършени години са 106.8 хиляди. В сравнение с 2017 г. коефициентът на икономическа активност  нараства с 0.8 процентни пункта и достига 70.4%, като при мъжете е 75.3%, а при жените – 65.4%.

Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години през 2018 г. в областта са 101.0 хил., като в сравнение с предходната година броят им намалява с 1.6 хиляди. Коефициентът на заетост се увеличава с 0.3 процентни пункта и достига 66.6%, като при мъжете той е 70.5%, а при жените – 62.6%.

Безработните лица на възраст 15 – 64 навършени години през 2018 г. в област Велико Търново са 5.8 хиляди. Коефициентът на безработица е 5.4%, или с 0.8 процентни пункта по-висок от предходната година.

Лицата извън работната сила във възрастовата група 15 – 64 навършени години през 2018 г. са 44.9 хил., от които 42.1% са мъже и 57.9% – жени.