Денят

642 акта за нарушения са съставили от Регионалната дирекция по горите през миналата година

Над  11 600 проверки на обекти на територията на Регионалната дирекция по горите са извършени от служителите на горското през миналата година.  Съставени са 642 акта за нарушения, като най – много – 486, са за съхранение на дървесина без съответните контролни горски марки. Следващите по брой нарушения са за сеч на немаркирана дървесина, неспазване на технологичните планове за добив,  както и нарушения свързани с транспортирането, преработката и съхранение на дървесина. Това обяви на пресконференция днес директорът на горското инж. Николай Николов.

По думите  му,  от началото на годината, ежедневни проверки се извършват и в дървопреработвателните предприятия „Кроношпан” и „Свилоза”. „В „Кроношпан” има 5-6 случая, при които е констатирано, че превозваната дървесина е в повече, отколкото е посочено в превозните билети. В „Свилоза”, случаите са сходни и са 2. Всички нарушения са предадени на прокуратурата. От 5 до 15 мЗ е разликата на случай”, допълни Николов. „Имаше и цялостна 24-часова акция в „Кроношпан”. За  времето на трите смени, в предприятието са влезли 104 автомобила, като само при едно превозно средство е констатирана липса на GPS. По отношение на дървесината, всичко е било изрядно”, добави още Николов.  Според него, един от най-сериозните проблеми в дирекцията продължава да бъде липсата на горски инспектори, тъй като в момента, от 63 бройки, определи по щат, са заети едва 39. Причините за това, по думите на инж. Николов са няколко – от ниското заплащане и остарялата техника, до стреса и заплахите, на които са подложени горските служители на терен.

„Имаме нужда от горски инспектори, както с висше, така и със средно специално образование. Трудно се намират хора, които имат желание да работят тази работа, защото тази дейност изисква много лишения, свързана е със заплахи, които служителите ежедневно получават, докато са на терен. Тези хора,  трябва да са приравнени със стандартите на полицейската професия, от една страна като права и задължения,  от друга страна като заплащане. Няма как в момента да привлечем млади кадри със стартова заплата от 900лв. Не трябва да забравяме и че техниката, с която работим е много стара и амортизирана. Колите, с които провеждаме обходи и проверки са на хиляди километри пробег и от години не сме получавали нищо ново за преоборудване.”, каза още Николов.

Относно ползването на горите, независимо от собствеността им, тенденцията е към значително намаляване на добива на дървесина, като през миналата година, в сравнение с 2015 са добити близо 202 000 мЗ по-малко дървесина. Здравословното състояние на горските масиви също е задоволително, като съхнене се наблюдава само при черния бор в околностите на Велико Търново, заради което са планирани санитарни сечи.