Образование

60% от завършилите педагогика във ВТУ се реализират като преподаватели

 

ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ се нарежда на второ място след Софийския университет по обучение в специалностите история а археология, според Рейтинговата система на висшите училища у нас за 2022 г. 23% от завършилите това направление във Великотърновския университет стават преподаватели. 7% стават държавни служители, също толкова стават продавачи, а почти 43% работят друго извън сферата на историята и археологията.

Местното висше училище е поставено отново на второ място в Рейтинговата система по направленията „педагогика“ и „педагогика на обучението по…“. 60% от завършилите във ВТУ педагогика стават преподаватели и само 22% работят нещо в страни от специалността. В направлението „педагогика на обучението по…“ като преподаватели се реализират 45%.

В направление „право“ ВТУ е на пето място в страната, според Рейтинговата система. Завършилите тази специалност стават държавни служители /23%/, юристи /16%/ или стопански и административни специалисти /18%/.

21% от завършилите социални дейности във ВТУ стават продавачи, показва проучването. 19% се реализират като юристи и специалисти по обществени науки и култура, а 40% работят нещо друго. В направлението социални дейности ВТУ е класиран на пето място в Рейтинговата система на висшите училища.

24% от завършилите религия и теология във Великотърновския университет се реализират на изборни длъжности, а 15% стават преподаватели.

В направлението филология ВТУ е трети в националната класация. Тук 26% от завършилите се реализират като преподаватели, 12% работят като административен персонал по обслужване на клиенти, а 36% си изкарват прехраната с професии, далеч от филологията.

ВТУ заема второто място в Рейтинговата система за обучението по философия. 30% от завършилите философи стават преподаватели, близо 13% са продавачи, а 29% работят друго.

Четвърто място отрежда Рейтинговата система на Великотърновския университет за обучението по изобразително изкуство, седмо – по информационни и компютърни науки, девето – по администрация и управление, пето – по психология, социология, антропология и науки за културата.

Мария Христова