Община

60 възпитателни дела срещу малолетни и непълнолетни е образувала през 2020 г. Местната комисия в община Велико Търново

60 възпитателни дела са образувани през 2020 г. в Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни лица в община Велико Търново. Това сочи отчетът на Комисията, който ще бъде предложен на вниманието на Великотърновския общински съвет на заседанието му на 25 март. Членовете на Комисията са разгледали 55 дела по отношение на 43 малолетни и непълнолетни лица. От тях 5-ма са малолетните, непълнолетните са 38. През изминалата година най-често налаганите възпитателни мерки са „предупреждение“ и „поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател“. Всички възпитателни дела са разгледани в присъствието на родител и представител от Отдел „Закрила на детето“.

Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни лица осъществява много добро взаимодействие с Центъра за обществена подкрепа към Община В. Търново и Сдружение SOS Детски селища България.