Община

6 учебни заведения ще бъдат с обновени сгради и модерно обзавеждане

До седмица стартират строителните дейности по проекта за модернизация на три училища и три детски градини във Велико Търново, който Общината защити по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Близо 8,7 милиона лева ще бъдат вложени в подобряването на материалните бази на детските градини „Пролет“, „Рада Войвода“ и „Ален мак“ и на училищата „Владимир Комаров“, „Георги Сава Раковски“ и Спортно училища – В. Търново.

Четири месеца е срокът за всички строителните дейности. Предвидени са ремонти на фасади и вътрешни помещения, подмяна на ВиК, ел и отоплителни инсталации, външен ремонт на фасадите на сградите, топлоизолация, ремонт на покривите, обновяване на обзавеждането, модернизация на прилежащото пространство, оборудване и обзавеждане, слънчеви колектори на места. Престои първа копка на обектите.

В тези детски градини и училища, в които строителството е по-обемисто и включва повече и по-комплексни дейности, ще бъде създадена необходимата организация на учебния и възпитателен процес. Това включва и възможността за преместване на децата и учениците в други учебни заведения. Мерките са наложителни с цел гарантиране на безопасността на малчуганите.

7,9 милиона лева е безвъзмездната финансова помощ по проекта, а още 805 000 лева е самоучастието на Общината.

В подробности, какво ще се прави по трите детски градини и трите училища, обяснява Зорница Кънчева – Миладинова, ръководител на проекта: