Община Социални дейности

58 нови работни места в социални услуги и заетост разкри Община Велико Търново

От 1 декември Община Велико Търново разкри 58 нови работни места в социални услуги и по програма за заетост. Кандидатите вече са одобрени и назначени, а основният фокус е поставен върху подкрепата на възрастни и уязвими хора, деца и семейства.

19 великотърновци започват работа в новия Комплекс от социални услуги за деца, включващ „Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства“ и „Преходно жилище за деца от 15 до 18 години“. Новата социална услуга е създадена по проект „Разкриване на комплекс от социални услуги за деца“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, с подкрепата на Европейския социален фонд. Услугите ще се предоставят в модернизирана и реновирана сграда в кв. „Колю Фичето“ на ул. „Симеон Велики“.

По Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица /компонент 2/ са назначени 20 лица на длъжност „общ работник“, които ще помагат за отстраняване на аварии и за поддръжката на обществени пространства в две от кметствата в община В. Търново.

По Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“, финансиран също по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, са назначени още двама служители за обслужване на нуждаещите се лица на територията на община Велико Търново. Така вече над 55 социални асистенти и домашни санитари ще помагат на хора в невъзможност за самообслужване, на хора от рисковите групи за Covid-19 и на поставени в домашна изолация да получават всички необходими хранителни продукти, битови стоки, лекарства и др.

По реда на Закона за личната помощ от месец декември 2020 г. са сключени трудови договори с още 16 лични асистенти, които  ще оказват подкрепа на 16 ползватели, включително 5 деца с увреждания. Общо 225 вече стават хората, ползващи лична помощ, а за тях се грижат 223 асистенти.

В Общинска администрация е назначен и младши специалист – младежки медиатор, по Национална програма „Активиране на неактивни лица”. Основна негова задача и цел е идентифициране, достигане до на младежи от 15- до 29-годишна възраст, които не работят, не учат и не са регистрирани в дирекция „Бюро по труда”, както и активирането им към заетост.

В условията на коронакризата и влиянието ѝ върху пазара на труда, чрез програми и проекти Община Велико Търново продължава да изпълнява устойчиви политики и мерки за осигуряване на работа и доходи на хората, търсещи реализация в сферата на социалните услуги.