Образование

55 екипа ще работят за обхват на отпаднали ученици, закриват две училища в област Велико Търново

55 екипа  в област Велико Търново са създадени по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване  в образователната система на ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст през учебната 2018/19 година. Групите са сформирани със заповед на началника на Регионалното управление на образованието Розалия Личева. Тя припомни, че Механизмът стартира пилотно, а сега с Постановление 100 от 8 юни той става постоянно действащ. В състава на всеки екип са включени представители на РУО, училищата, общините, „Социално подпомагане”, полицията. По данни на Електронната информационна система към днешна дата 252 деца не са записани в учебните заведения, каза Личева. Част от тях са отпаднали през предходни периоди, останалите са били върнати, но отново са напуснали класните стаи. Общо 273 ученици са отпаднали от системата през учебната 2017/18 година, 92-ма от тях са били приобщени към просветните институции. За 146 инспекторатът знае, че са заминали с родителите си за чужбина, за трима ученици няма никаква информация.

В процедура на закриване са две училища в региона. Това са НУ „Никола Козлев” в Лясковец и ОУ „Хаджи Димитър и Стефан Караджа” в с. Караисен, община Павликени. „Причината е прогресивно намаляващият брой ученици. Миналата година в заведенията са се обучавали под 20 момичета и момчета”, коментира Розалия Личева. Школата се закриват с решения на общинските съвети и със заповед на министъра на образованието и науката. Съгласно избора на родителите децата от Караисен ще продължат образованието си в ОУ „Св. Климент Охридски” или в СУ „Бачо Киро” в Павликени. Възпитаниците на „Никола Козлев” могат да се запишат в останалите две училища в Лясковец.