Община Общински съвет

52 възпитателни дела е образувала Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2023 г.

Великотърновският общински съвет прие отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2023 г.

Общо 38 консултации са проведени през изминалата година с 38 деца с противообществени прояви. От тях 11 са били малолетни, а 27 – непълнолетни.

Пет деца са били консултирани за насилие между връстници, а семейните консултации за това асоциално поведение са били 13. Девет деца са консултирани за употреба на наркотици, три деца са преминали консултация за употреба на алкохол, а 19 – за тютюнопушене.

Образуваните възпитателни дела през 2023 г. са 52, разгледаните са 49 по отношение на 38 малолетни и непълнолетни лица. От тях: 27 са непълнолетни, а малолетните са 11. Общия брой на наложените възпитателни мерки по отношение на малолетните и непълнолетните е 50. През изминалата година най-често налаганите възпитателни мерки са  „Предупреждение“ – на 26 деца, и – „Поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател“ на 22 деца.

„От практиката си като адвокат мога да споделя, че се засилва агресията сред децата и то в ниските класове.“ – каза заместник-председателят на Великотърновския общински съвет Ирена Стасинопулу и поиска превантивната дейност на Комисията да бъде по-широко разгърната и то различни теми, включително и тази за агресията.

„Проблемът е, че ние сме оставили бъдещето на нашите деца в ръцете на шепа хора, което е непосилна задача за тях, какъвто и бюджет да имат.“ – каза д-р Мавродий Калейнски от ПП-ДБ. Според него е важно съдействието на обществеността. „Трябва широка подкрепа в работата на тази комисия. Има училища, които горещо подкрепят нейната работа и там са реализирани повече от една-две срещи с ученици. Има, обаче големи общински училища, в които няма нито едно мероприятие или, ако е имало, то е било съвсем формално.“ – коментира д-р Калейнски и апелира да се обхванат всички училища в общината, като директорите оказват пълно съдействие за това.

Мария Христова