Община Общински съвет

51 млн. лева са вложени за инфраструктура в последните 10 години в общината

51 млн. лева са вложени за инфраструктура в последните 10 години не само във Велико Търново, а в цялата община. Те са за улици, тротоари, общински пътища, възстановяване на общински обекти, в предаварийно състояние. Това поясни кметът Даниел Панов в отговор на питане на общинския съветник Михаил Михалев от групата „БСП за България”, колко са вложените средства за инфраструктура в кварталите на Велико Търново в последните 10 години.

„Средствата включват и всички разходи  за всички процедури, и участници в процеса на строителството”, посочи още кметът и допълни, че основни ремонти на инфраструктура, включително и ВиК мрежа и текущ ремонт и поддръжка са извършени във всички квартали и части на града.

За кв. „Света гора” поясни, че ул. „Григорий Цамблак” е възстановена напълно още през 2014 година.

„Основният ремонт на уличната мрежа в квартала върви и с подмяна на амортизираната ВиК врежа по улици „Димитър Найденов”, „Теодосий Търновски”, „Сливница” и др. Изготвени са проекти в работна фаза, както за смяна на ВиК мрежа, така и за цялостно преасфалтиране на квартала. За основен ремонт до МРРБ е подаден за ремонт и път жп гара – Велико Търново – ВТУ – изход – главен път 1-4 Велико Търново – Варна. В кв. „Асенов” е укрепена и преасфалтирана ул. „Свети Климент Охридски”, укрепено и свлачище над хълма Трапезица, възстановена е ул. „Трапезица”. Готов е проекта за ВиК мрежата от основната за квартала ул. „Ксилифорска”, но няма решение за отпускане на средствата. Предвижда се и изграждане на мост над река Янтра над бившата фабрика „Мавриков”. В кв. „Варуша” също е подаден проект за основно асфалтиране на улиците. В кв. „Акация” през последните 10 години основно са изградени „Димитър Буйнозов” и стълбите към редица други улици. В кв. „Зона В” е изградена ул. „Драган Цончев”, изградена е ул. „Димитър Рашев при ДГ „Шареният замък”, нови тротоари. В кв. „Бузлуджа” цялостно е изградена недовършена част на ул. „Иларион Драгостинов”, междублокови пространства са изградени.  В кв. „Колю Фичето” основен ремонт е направен на редица улици.  В кв. „Картала” тротоари и улици също са ремонтирани. Реализирани са и изграждане на водопровод и канализация в Централна градска част по ОП „Околна среда 2007-2013”  и са ремонтирани и преасфалтирани улиците, както и тротоарите. Подобрена е техническата инфраструктура и в Западната индустриална зона”, обобщи кметът Даниел Панов.