Община

500 000 лв. ще е рамката на програма „Местни инициативи“ за малките селища в община Велико Търново

С 500 000 лв. ще разполагат малките населени места в община Велико Търново през 2021 година за реализацията на проекти. Това е предвидения размер на програмата „Местни инициативи“, залегнал в проектобюджета на общината. Кметовете на селищата извън общинския център сами определят критериите, по които тези средства да бъдат разпределени.

Отделно малките населени места ще разполагат и с 300 000 лева за рехабилитация на уличната мрежа. Към кметствата ще бъдат прехвърлени и 148 000 лв. допълнителни средства, които се равняват на 30% от продажбата на имущество. Тези приходи са по Закона за общинската собственост и Закона за приватизация и следприватизационен контрол.