Здравеопазване

15 предписания и 4 акта направи РЗИ през октомври за неспазени противоепидемични мерки

536 проверки общо са извършени от РЗИ на територията на област Велико Търново през октомври по спазване на въведените със заповеди на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки. Част от тях са направени съвместно с органите на МВР – Велико Търново.

Проверките са извършени в обекти с обществено предназначение и в обекти, предоставящи услуги за населението (детски заведения и училища, висши учебни заведения, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, дискотеки/нощни барове, големи търговски центрове, средства за подслон (хотели, къщи за гости и др., спортни зали и фитнес центрове, лечебни заведения и др. При извършените проверки, за установени нарушения са издадени 15 предписания и са съставени общо 4 акта на физически и юридически лица.