Денят

5 ноември назад във времето

През 1870 г. Райко Блъсков издава в Букурещ първия брой на сп. „Училище“.

В хода на Руско-турската война (1877 – 1878) е освободено село Ябланица, а през 1885 година в хода на Сръбско-българската война се водят сраженията при Сливница.

През 1985 г. в сградата на преустроената и модерно оборудвана бивша придворна печатница се открива Националната галерия за чуждестранно изкуство.

Започва студентска окупационна стачка в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ с искане за оставка на министър-председателя Андрей Луканов през 1990 година.

По света: Подтикван от католическата партия в Англия, Гай Фокс през 1605 г. прави неуспешен опит за атентат в Камарата на лордовете с цел на убие крал Джеймс І -­ символ на протестантското управление в страната. Самият Гай Фокс е заловен и осъден на смърт.

През 1914 г. – остров Кипър е анексиран от Англия. До 1878 г. островът е част от Османската империя. През 1878 г. той е преотстъпен на Англия като гаранция срещу заплаха от страна на Русия дотогава докато съществува такава заплаха. От 1878 до 1914 г. Кипър е под английско управление, но след това е присъединен към Британската империя. Същия ден Великобритания, Франция и Русия обявяват война на Турция в хода на Първата световна война. Причината е помощта, която Турция оказва на Германия срещу Русия по море.

На 5 ноември са родени: княз Кирил Преславски, по-малък брат на цар Борис III. През 1912 г. е роден българският писател, поет и драматург – Боян Милачков Балабанов.

На 5 ноември умира английският физик, създател на класическата електродинамика и основите на статичната физика – Джеймс Кларк Максуел.